Show simple item record

dc.contributor.advisorVujić, Ivana
dc.contributor.otherVasić, Čedomir
dc.contributor.otherHofman, Srđan
dc.contributor.otherŠuica, Nikola
dc.contributor.otherPravdić, Ivan
dc.creatorSailović, Slobodan
dc.date.accessioned2015-12-02T12:52:08Z
dc.date.accessioned2020-07-03T18:05:16Z
dc.date.available2015-12-02T12:52:08Z
dc.date.available2015-12-29T10:54:57Z
dc.date.available2020-07-03T18:05:16Z
dc.date.issued2014-12-16
dc.date.submitted2014-10-13
dc.identifier.urihttps://www.youtube.com/watch?v=s1maLOh5iBQsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/1612
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/47
dc.description.abstractTraming je doktorski umetnički projekat nastao kao rezultat udruživanja različitih umetničkih disciplina i medija, kao i teorijskih znanja na doktorskim studijama pri grupi za Višemedijsku umetnost na Interdisciplinarnim umetničkim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu. Projekat Traming – Krug dvojke je zamišljen kao mobilna instalacija i interaktivno dešavanje u javnom gradskom prostoru, u tramvaju. Cilj projekta je da uodnošavanjem više medijskih linija, kao što su živo izvođenje – performans, pokret, geste, video projekcije, zvuk, fotografija i miris, ispita političke, kulturne, i društvene odnose, potakne angažman, i razvije kritičku svest kod građana o aktuelnim etičkim i političkim pitanjima. U takvoj postavci u projektu se operiše sa pitanjima kao što su: problem oružja, medijskih manipulacija, kontrole, nadzora, zabrane, ignorisanja i odbijanje problema, te površnog prihvatanja i odobravanja nasilja koje vodi do potpunog kolapsa sistema. Traming tako postaje poligon za aktuelizaciju i javnu raspravu kao i delovanje u okviru tema koje mnogi ne žele problematizovati. Umetnički činovi i projekcije koji čine projekat imaju ulogu ne samo da reflektuju društvenu stvarnost, već isto tako da na jedan novi, kreativan način aktivno učestvuju u stvaranju prostora građanske odgovornosti. Takav prostor je prostor i provokacije slučajne publike, običnih ljudi koji često ne prihvataju građansku odgovornost za delovanje, pod izgovorom da su pojedinci koji nemaju moć da promene stvari i čiji glas ne može da se čuje, i stoga nisu odgovorni. Tramvaj kao javno prevozno sredstvo predstavlja prostor složenih društvenih odnosa u kojemu se odvija projekat, i koji je u vezi sa ulicom, prostorom i delovima grada kroz koji se kreće, te njegovim bitnim tačkama. Tako se projekat usmerava ka specifičnom obliku proizvodnje i redistribucije prostora, koja nameće i potrebu novog definisanja prostora, ne više kao statičnog, već kao živog, interaktivnog, političkog i relacionog.sr
dc.description.abstractTraming is a doctoral art project created as a result of joining different artistic disciplines and media, as well as theoretical knowledge through doctoral studies at the group of Multimedia arts, Interdisciplinary studies of the University of Arts in Belgrade. Project Traming – Circle of two is designed as a mobile installation and interactive event in the public space, in the tram. The aim of the project is the process of relating to multiple media disciplines/lines, such as live performances – performance art, gestures, video projection, sound, pictures and smell, to examine the political, cultural, and social relationships, encourage involvement, and develop a critical awareness of the citizens about the current ethical and political issues. In such a setting, the project is operating with issues such as the problem of weapons, media manipulation, control, supervision, prohibition, ignorance and rejection of problems, and superficial acceptance and approval of violence that leads to a complete collapse of the system. Traming becomes a training ground for the actualization of a public debate and action within the topic that many do not want to problematize. Artistic acts and projections that make up the project, have a role not only to reflect a social reality, but also that in a new, creative way, actively participate in creating a space of civic responsibility. Such a space is also a space of provocation of random public, ordinary people who often do not accept civil responsibility for actions, under excuse that they are individuals who do not have the power to change things, and whose voice can not be heard. Tram as a public transport is the space of complex social relations in which the project takes place, which is related to the street, area and parts of the city through which it moves, and its important points. Thus, the project is directed toward a specific form of production and redistribution of space, which imposes the need for a new definition of space, no longer as static, but as a live, interactive, political and relational.en
dc.language.isosrpsr
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Интердисциплинарне студијеsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет уметности у Београдуsr
dc.titleTRAMING – Krug dvojke, mobilna instalacijasr
dc.typeotheren
dc.rights.licenseARRen
dcterms.abstractВујић, Ивана; Правдић, Иван; Хофман, Срђан; Васић, Чедомир; Шуица, Никола; Саиловић, Слободан; ТРAМИНГ – Круг двојке, мобилна инсталација; ТРAМИНГ – Круг двојке, мобилна инсталација;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/57276/Slobodan Sailovic_doktorski umetnicki projekat.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/57277/Slobodan Sailovic_referat.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record