Show simple item record

Implementation of the new model design and development of web-based business software applications

dc.contributor.advisorSaračević, Muzafer
dc.contributor.otherSukić, Ćamil
dc.contributor.otherPlojović, Šemsudin
dc.creatorŠabanović, Munir T.
dc.date.accessioned2020-07-06T08:33:05Z
dc.date.accessioned2020-07-06T08:49:22Z
dc.date.available2020-07-06T08:33:05Z
dc.date.available2020-07-06T08:49:22Z
dc.date.issued2018-05-16
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/12390
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12390
dc.description.abstractOblasti koje proučava doktorska disertacija su web programiranje i baze podataka, sa posebnim osvrtom na upravljanje, arhiviranje i pretraživanje sistema arhiviranja na internetu, koristeći različite tehnologije prenosa podataka. Osnovna suština rada je ustanoviti koji način pakovanja podataka je optimalan, uzimajući u obzir složenost koda na strani servera i klijenta, realizacijom klijent-server modela baziranog na troslojnoj arhitekturi. U disertaciji su analizirane web, web2.0, iznad web2.0 i desktop aplikacije. Radna aplikacija omogućava skladištenje podataka na strani servera, pristupajući tim podacima, koristeći različite načine formatiranja podataka, i operacija koje se primenjuju nad njima. Efekat modela je prezentiran na RIA aplikaciji. Aplikacija tipa klijent-server, bazirana na platformi Wampserver2.4-x86, realizovana u PHP/MySQL okruženju, ispunjava sve uslove troslojne veb platforme, i njen rad ne zavisi od operativnog sistema, kao ni od hardverske strukture računara. Dobijeni rezultati istraživanja se mogu podeliti u tri dela. U prvoj grupi istraživanja rezultati se odnose na različite tehnologije prenosa podataka, analizu različitih tipova aplikacija i sagledavanju zauzetosti memorije i procesora u zavisnosti od interakcije korisnika sa radnom aplikacijom. Drugu grupu čine rezultati koji predstavljaju primenu različitih tehnologija prenosa podataka. U radu je prezentirano nekoliko primera za izračunavanje različitih tehnologija prenosa podataka. U trećoj grupi su rezultati, koji opisuju primenu datog modela, na prenos podataka. Disertacija je podeljena u šest glava koje su podijeljene na poglavlja i dalje poglavlja na odeljke. U sekcijama su izneti alati, načini funkcionisanja, prednosti i mane pojedinih aplikacija.sr
dc.language.isoOthersr
dc.publisherУниверзитет у Новом Пазару, Департман за Рачунарске наукеen
dc.publisherУниверзитет у Новом Пазару, Департман за Рачунарске наукеsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Пазаруen
dc.sourceУниверзитет у Новом Пазаруsr
dc.subjectWeb tehnologijesr
dc.subjectPoslovne aplikacijesr
dc.subjectKlijent server arhitekturasr
dc.subjectTroslojni modelsr
dc.subjectRIA grafički interfejssr
dc.subject.classificationWeb programiranje i baze podatakasr
dc.titleRealizacija novog modela projektovanja i razvoja web zasnovanih softverskih poslovnih aplikacijasr
dc.title.alternativeImplementation of the new model design and development of web-based business software applicationsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/63899/Izveštaj komisije Munir Šabanović.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/63900/Doktorska disertacija MUNIR SABANOVIC.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record