Show simple item record

Savremene geomorfološke promene u Stigu

dc.contributor.advisorMarković, Slobodan
dc.contributor.otherMiljković, Ljupče
dc.contributor.otherĐurović, Predrag
dc.contributor.otherMilanović, Miško
dc.contributor.otherZorn, Matija
dc.contributor.otherMarković, Slobodan
dc.creatorСтепановић, Миодраг
dc.date.accessioned2020-06-23T13:28:18Z
dc.date.available2020-06-23T13:28:18Z
dc.date.available2020-07-03T13:43:40Z
dc.date.issued2011-11-29
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacijadisertacija.pdf?controlNumber=(BISIS)77641&fileName=disertacija.pdf&id=359&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12321
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=77641&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije15912643684585.pdf?controlNumber=(BISIS)77641&fileName=15912643684585.pdf&id=15586&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractПриродним процесима и појавама неминовно се мења кроз време морфолошки изглед једног простора. Рељефне промене су резултат деловања ендогених и егзогених сила. На прве се не може утицати јер потичу из Земљине унутрашњости, док се друге могу у многим елементима поспешивати или интензивирати човековим активностима. Нагле промене морфологије Стига почеле су у другој половини XX века, када се интензивира површинска експлоатација лигнита у Костолачном угљоносном басену и подижу термоелектране. Највеће промене у рељефу одвијају се у зони површинског копа „Дрмно“. Даљи рударски радови у зависности су од наметнутих потреба друштвене заједнице за електричном енергијом. С обзиром да су потребе све веће, очекиване промене у рељефу до краја предвиђене експлоатације 2041. године, биће још брже и све мање поправљиве. Поред морфоскулптурних промена, експлоатација угља изазвала је и климатске, хидрографске, педолошке и биогеографске промене. Занемаривањем и непоштовањем еколошких принципа и законитости, непоштовање закона и прописа којима се штитит природа, па чак и озакоњење недопустивог стихијског искоришћавања природних ресурса, води непоправљивим штетама у животној средини. И поред тога што мењају намену великим површинама пољопривредног земљишта, копови и електране обезбеђују брзи друштвено–економски развој околног подручја, запошљавање и подизање опште-културног и образовног нивоа, раније, претежно пољопривредног становништва, као и пораст животног стандарда.sr
dc.description.abstractPrirodnim procesima i pojavama neminovno se menja kroz vreme morfološki izgled jednog prostora. Reljefne promene su rezultat delovanja endogenih i egzogenih sila. Na prve se ne može uticati jer potiču iz Zemljine unutrašnjosti, dok se druge mogu u mnogim elementima pospešivati ili intenzivirati čovekovim aktivnostima. Nagle promene morfologije Stiga počele su u drugoj polovini XX veka, kada se intenzivira površinska eksploatacija lignita u Kostolačnom ugljonosnom basenu i podižu termoelektrane. Najveće promene u reljefu odvijaju se u zoni površinskog kopa „Drmno“. Dalji rudarski radovi u zavisnosti su od nametnutih potreba društvene zajednice za električnom energijom. S obzirom da su potrebe sve veće, očekivane promene u reljefu do kraja predviđene eksploatacije 2041. godine, biće još brže i sve manje popravljive. Pored morfoskulpturnih promena, eksploatacija uglja izazvala je i klimatske, hidrografske, pedološke i biogeografske promene. Zanemarivanjem i nepoštovanjem ekoloških principa i zakonitosti, nepoštovanje zakona i propisa kojima se štitit priroda, pa čak i ozakonjenje nedopustivog stihijskog iskorišćavanja prirodnih resursa, vodi nepopravljivim štetama u životnoj sredini. I pored toga što menjaju namenu velikim površinama poljoprivrednog zemljišta, kopovi i elektrane obezbeđuju brzi društveno–ekonomski razvoj okolnog područja, zapošljavanje i podizanje opšte-kulturnog i obrazovnog nivoa, ranije, pretežno poljoprivrednog stanovništva, kao i porast životnog standarda.sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Природно-математички факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectСтиг, савремене геоморфолошке промене, Млава, рударство, угаљ, Костолацsr
dc.subjectStig, savremene geomorfološke promene, Mlava, rudarstvo, ugalj, Kostolacsr
dc.titleСавремене геоморфолошке промене у Стигуsr
dc.title.alternativeSavremene geomorfološke promene u Stigusr
dc.title.alternativeContemporary geomorfological changes in Stigen
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/38271/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/38272/IzvestajKomisije.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record