Show simple item record

Explicating and applying Louw's corpus stylistic contextual prosodic theory using English and Russian texts Изложение и практическое применение корпусно-стилистической контекстуально-просодической теории Лоу на материале английского и русского языков

dc.contributor.advisorVujić, Jelena
dc.creatorMilojković, Marija
dc.date.accessioned2020-06-23T12:16:20Z
dc.date.available2020-06-23T12:16:20Z
dc.date.available2020-07-03T13:06:12Z
dc.date.issued2019-10-31
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12312
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7423
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:21907/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=51949839
dc.description.abstractЦиљ ове докторске дисертације јесте да се проучи и докаже научна валидност корпусно-стилистичке контекстуално-прозодијске теорије, коју је предложио Бил Лоу (Louw 1993, 2000, 2010a, 2010). Истраживање треба да покаже да велики, репрезентативан и избалансиран референтни корпус датог језика садржи довољну количину емпиријских података да омогући знатно прецизније читање ауторског текста него што је то било могуће у аналогном периоду. Потребно је доказати да је Лоуова теорија – самосталан и логички непротивречан научни систем, и да има потпуно самосталан комплет истраживачких инструмената који може податке добијене коришћењем других научних метода да подвргне анализи и провери сопственим поузданим и објективним средствима (Кожин 2011: 210)...sr
dc.description.abstractThe goal of this dissertation is to confirm the scientific validity of Louw's corpus stylistic Contextual Prosodic Theory (Louw 1993, 2000, 2010a, 2010b). The dissertation aims to show that a large, balanced and representative corpus of a given language contains sufficient empirical data to allow much more precise reading of authorial texts than it was possible in the analogue period. It aims to prove that Louw's theory is an independent and coherent scientific system and that it has at its disposal an independent set of tools, which can use its own reliable and objective procedures to verify data obtained by other scientific methodologies. (Кожин 2011: 210)...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languageen
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectкорпусна стилистикаsr
dc.subjectcorpus stylisticsen
dc.subjectконтекстуално-прозодијска теоријаsr
dc.subjectсемантичка прозодијаsr
dc.subjectкорпусни подтекстsr
dc.subjectнеискреностsr
dc.subjectЛоуsr
dc.subjectcontextual prosodic theoryen
dc.subjectsemantic prosodyen
dc.subjectcorpus-derived subtexten
dc.subjectinsincerityen
dc.subjectLouwen
dc.titleЕкспликација и примена Лоуове корпусно-стилистичке контекстуално-прозодијске теорије на материјалима енглеског и руског језикаsr
dc.title.alternativeExplicating and applying Louw's corpus stylistic contextual prosodic theory using English and Russian texts Изложение и практическое применение корпусно-стилистической контекстуально-просодической теории Лоу на материале английского и русского языковen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32913/IzvestajKomisije22522.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32912/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32913/IzvestajKomisije22522.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32912/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_12312


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record