Show simple item record

Thermodynamic calculation and alloys characterization of the ternary systems based on germanium

dc.contributor.advisorМинић, Душко
dc.creatorЂорђевић, Александар Ј.
dc.date.accessioned2020-06-23T10:54:18Z
dc.date.available2020-06-23T10:54:18Z
dc.date.available2020-07-04T13:51:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urieteze.pr.ac.rssr
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12283
dc.description.abstractУ докторској дисертацији је извршен термодинамички прорачун равнотежних дијаграма стања и карактеризација легура тројних система на бази германијума. Експериментални део обухвата припрему легура за шест одабрана тројна система на бази германијума (Bi-Ge-In, Bi-Ge-Sn, Bi-Ga-Ge, Bi-Ge-Zn, Ge-In-Zn и Ga-Ge-Zn). Експерименталне технике као што су: диференцијална термијска анализа (DTA), скенирајућа електронска микроскопија (SEM) помоћу енергетски дисперзивне спектрометрије (EDS), рендгено дифрактометријска анализа (XRD), мерење тврдоће по Brinell методи и мерење електричне проводљивости коришћене су за експериментална истраживања. Температуре фазних трансформација, одређене помоћу DTA анализе, упоређене су са прорачунатим вертикалним пресецима (испитивана су по три вертикална пресека за сваки тројни систем). Резултати EDS анализе упоређени су са прорачунатим изотермалним пресецима. На основу добијених резултата одређене су карактеристичне температуре, састав и структура легура. Експериментално добијени резултати упоређени су са резултатима термодинамичког прорачуна фазних равнотежа коришћењем CALPHAD методе и софтверског пакета Pandat. Резултати обухватају вертикалне пресеке, изотермалне пресеке и ликвидус пројекције за све испитиване тројне системе на бази германијума.sr
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет у Приштини (Косовска Митровица), Факултет техничких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Приштини [Косовска Митровица]sr
dc.subjectBi-Ge-In системsr
dc.subjectBi-Ge-Sn системsr
dc.subjectBi-Ga-Ge системsr
dc.subjectBi-Ge- Zn системsr
dc.subjectGe-In-Zn системsr
dc.subjectGa-Ge-Zn системsr
dc.subjectSEM-EDS анализаsr
dc.subjectDTA анализаsr
dc.subjectXRD анализаsr
dc.subjectвертикални пресециsr
dc.subjectизоетмални пресециsr
dc.subjectликвидус површинаsr
dc.subjectтермодинамички прорачун.sr
dc.titleТермодинамички прорачун и карактеризација легура тројних система на бази германијумаsr
dc.title.alternativeThermodynamic calculation and alloys characterization of the ternary systems based on germaniumen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-SAsr
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/61155/aleksandar_djordjevic_dd.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/61156/izvestaj_aleksandar_djordjevic.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/61155/aleksandar_djordjevic_dd.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/61156/izvestaj_aleksandar_djordjevic.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_12283


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record