Show simple item record

Models of vertical interconnection in the future internet networks

dc.contributor.advisorKostić-Ljubisavljević, Aleksandra
dc.contributor.otherStojanović, Mirjana D.
dc.contributor.otherRadonjić-Đogatović, Vesna
dc.contributor.otherIvaniš, Predrag
dc.contributor.otherMarković, Goran Z.
dc.creatorMikavica, Branka
dc.date.accessioned2020-03-13T23:35:37Z
dc.date.available2020-03-13T23:35:37Z
dc.date.available2020-07-03T09:13:25Z
dc.date.issued2019-09-11
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12257
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7400
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:21734/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=512529066
dc.description.abstractInterkonekcija, čiji primarni cilj je omogućavanje korisnicima jednog učesnika na tržištu telekomunikacija da komuniciraju sa korisnicima drugog učesnika, odnosno, obezbeđivanje pristupa servisima koje obezbeđuje drugi učesnik, javila se nakon liberalizacije tržišta telekomunikacija. Vertikalna interkonekcija predstavlja fizičko i logičko povezivanje učesnika na različitim nivoima mreže. U okruženju budućeg Interneta, sagledavanje tehničko-ekonomskih aspekata interkonekcije predstavlja pitanje od izuzetnog značaja. U opštem slučaju, učesnici u vertikalnoj interkonekciji u okruženju budućeg Interneta mogu biti provajderi sadržaja i aplikacija, provajderi Internet servisa, Content Delivery Network (CDN) provajderi i cloud provajderi. Pojava Cloud Computing-a uvela je značajne promene u Internet okruženju koje se pre svega odnose na mogućnost pristupa skalabilnim i deljivim, fizičkim ili virtuelnim resursima. Na taj način, stvara se elastična platforma koja obezbeđuje dinamičnu i jednostavnu skalabilnost, pojednostavljuje se obezbeđivanje infrastrukture i omogućava se unapređenje performansi. Razvoj servisa i aplikacija zahtevnih u pogledu propusnog opsega praćen širom implementacijom Cloud Computing-a utiče na kontinuiran rast Internet saobraćaja, što zahteva primenu tehnologija koje mogu zadovoljiti sve strože zahteve. Kao rešenje za transportni nivo mreže, razvijene su elastične optičke mreže koje mogu obezbediti dovoljne propusne opsege uz efikasno iskorišćenje spektra. Imajući u vidu promene koje prate razvoj okruženja budućeg Interneta, kao i značaj vertikalne interkonekcije, neophodno je razmotriti i jasno definisati tehničko-ekonomske relacije između učesnika u budućem Internetu, što je predmet istraživanja ove doktorske disertacije. U okviru disertacije predložen je model koji ima za cilj određivanje adekvatnog ugovora o interkonekciji između učesnika u vertikalnoj interkonekciji, i to provajdera sadržaja i aplikacija i provajdera Internet servisa u procesu obezbeđivanja sadržaja krajnjim korisnicima, uz mogućnost parcijalne migracije sadržaja na resurse cloud provajdera. Analiza obuhvata različite ugovore o interkonekciji i određuje adekvatan ugovor, u zavisnosti od ciljnih profita provajdera koji učestvuju u vertikalnoj interkonekciji i prihvatljive stope odbijenih zahteva za obezbeđivanje sadržaja krajnjim korisnicima. Data analiza je proširena istraživanjem adekvatnog mehanizma tarifiranja i alokacije resursa cloud provajdera. Predložen je nov, hibridni model pristupa resursima cloud provajdera koji obezbeđuje zadovoljavajuće rezultate u kontekstu minimizacije troškova i minimizacije stope odbijenih zahteva za pristup sadržajima...sr
dc.description.abstractInterconnection, whose primary aim is enabling communication between end users of different undertakings, i.e. enabling access to the other undertaking's services, was introduced after the telecommunication market liberalization. Vertical interconnection represents the physical and logical linking of the undertakings on different network levels. Consideration of technical and economic aspects of the interconnection is a crucial issue in the future Internet environment. In general, undertakings in vertical interconnection in the future Internet environment include content and application providers, Internet service providers, Content Delivery Network (CDN) providers and Cloud providers. The development of Cloud Computing introduced significant changes in the Internet environment in terms of enabling access to scalable and shareable, physical or virtual resources. Therefore, the elastic platform for dynamic and simple scalability is enabled, the access to infrastructure is simplified and performances are improved. High bandwidth demanding services and applications, along with the wide adoption of Cloud Computing causes permanent growth of Internet traffic. This indicates that the introduction of new technologies, capable to satisfy high bandwidth requirements, is necessary. Elastic optical networks are proposed as a promising solution for transport networks. These networks provide enough bandwidth, along with high efficiency in spectrum utilization. Forasmuch changes in the future Internet environment and the importance of the vertical interconnection, it is mandatory to consider and properly define technical and economic relations between undertakings in the future Internet environment, which is the research subject of this doctoral dissertation. Within dissertation, a model for the determination of a proper interconnection agreement between undertakings in the vertical interconnection, content and application provider and an Internet service provider, in the content provisioning process with partial cloud migration is proposed. The analysis comprises different interconnection agreements and determines appropriate agreement, depending on the targeted providers' profits and satisfying requests' for content provisioning rejection rate. This analysis is extended to determine adequate pricing and allocation mechanism for cloud provider's resources. A new, hybrid model for enabling access to cloud resources is proposed. The model provides satisfying results in terms of the costs' minimization and the minimization of requests' rejection rate...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Саобраћајни факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/32025/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectvertikalna interkonekcija, vertikalna integracija, budući Internet, učesnici, tarifiranje i alokacija cloud resursa, elastične optičke mreže, problem rutiranja i alokacije spektrasr
dc.subjectvertical interconnection, vertical integration, future Internet, undertakings, pricing and allocation of cloud resources, elastic optical networks, routing and spectrum allocation problemen
dc.titleModeli vertikalne interkonekcije u mrežama budućeg Internetasr
dc.title.alternativeModels of vertical interconnection in the future internet networksen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/15826/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/15827/IzvestajKomisije22461.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record