Show simple item record

Data protection in e-government in the Republic of Serbia : legal aspects

dc.contributor.advisorMilovanović, Dobrosav
dc.contributor.otherDimitrijević, Predrag
dc.contributor.otherCucić, Vuk
dc.creatorAndonović, Stefan
dc.date.accessioned2020-03-13T23:35:22Z
dc.date.available2020-03-13T23:35:22Z
dc.date.available2020-07-03T09:07:35Z
dc.date.issued2019-12-09
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7364
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12247
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:21648/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=515830449
dc.description.abstractПојава интернета и информационо-комуникационих технологија утицала је на скоро све аспекте друштвеног живота, тако да се модерно друштво може назвати информационим друштвом. Јавна управа, као значајна друштвена појава, није могла да остане изван таквих трендова. Штавише, поменуте појаве су из корена утицале на њен начин функционисања и организације. У контакту са модерним технологијама јавна управа добија ново рухо и мења своју правну природу, трансформишући се у електронску јавну управу. У електронској јавној управи, која се заснива на употреби информационо-комуникационих технологија и интернета, основни елемент рада представљају информације и лични подаци грађана. Међутим, нове технологије носе и бројне ризике по безбедност информација и личних података које органи управе користе у свом раду, што може довести до повреде права грађана и јавног интереса. Као значајна потреба грађана у савременом друштву истиче се захтев за адекватном заштитом личних података у односу на органе управе. Због тога, предмет дисертације представљају правни аспекти заштите личних података у електронској јавној управи у Републици Србији. Аутор је истражио систем заштите личних података и правне механизме помоћу којих се остварује њихова заштита у електронској јавној управи, будући да повреда личних података може узроковати значајне повреде људских права и интереса. Циљ истраживања је да теоријско-практичним приступом анализира позитивно правну регулативу у вези са заштитом личних података у електронској јавној управи.sr
dc.description.abstractThe emergence of the Internet and information and communication technologies has influenced almost all aspects of social life, so we could describe modern society as the information society. As an important social phenomenon, public administration could not avoid such trends. Influence of the Internet and new technologies on public administration is such that today it has changed its legal form into e-government. Because of the use of information and communication technologies, information and personal data are essential elements of e-government work. But, new technologies also carry risks for the security of information and personal data of citizens which are used by administrative bodies in their work. Those risks could lead to violations of citizens' rights and public interest. Adequate protection of personal data is a significant need of citizens in modern society. Therefore, the subject of this dissertation is the legal aspect of personal data protection in the e-government in the Republic of Serbia. Research aims to analyze the system of personal data protection in e-government, as well as legal mechanisms which provide protection, because violation of personal data could lead to significant damage of human rights. Author has analyzed theoretical and practical aspects of existing legal regulations regarding the protection of personal data in the e-government.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectЈавна управаsr
dc.subjectPublic administrationen
dc.subjecte-governmenten
dc.subjectpersonal dataen
dc.subjectdata protectionen
dc.subjectmechanisms for personal data protectionsen
dc.subjecthuman rights related to personal data.en
dc.subjectелектронска јавна управаsr
dc.subjectподаци о личностиsr
dc.subjectзаштита податакаsr
dc.subjectначини заштите података о личностиsr
dc.subjectправа у вези са личним подацима.sr
dc.titleЗаштита података у електронској јавној управи у Републици Србији: правни аспектиsr
dc.title.alternativeData protection in e-government in the Republic of Serbia : legal aspectsen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14636/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14637/IzvestajKomisije22427.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record