Show simple item record

Characteristics of the acuteinflammatory reaction in macrophagemigration inhibitory factor deficientmice

dc.contributor.advisorBelić, Branislava
dc.contributor.otherCincović, Marko R.
dc.contributor.otherČolić, Miodrag
dc.creatorVasiljevska, Milijana
dc.date.accessioned2020-02-26T16:23:18Z
dc.date.available2020-02-26T16:23:18Z
dc.date.available2020-07-03T13:32:34Z
dc.date.issued2016-08-31
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12033
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija14618394333797.pdf?controlNumber=(BISIS)100834&fileName=14618394333797.pdf&id=5504&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=100834&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije146244009999512.pdf?controlNumber=(BISIS)100834&fileName=146244009999512.pdf&id=5512&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractCilj ovog rada je bio da se ispitaju karakteristike sterilne zapaljenske reakcije u miševa sa delecijom Mif gena, korišćenjem modela subkutane implantacije polivinilskih sunđera. Iako je MIF poznat pro-inflamacijski citokin o njegovom uticaju na procese regeneracije nakon oštećenja tkiva postoje kontradiktorni podaci. Zbog toga su u pokušaju razumevanja ovog problema ispitivani dinamika promena ćelijskih elemenata u eksudatu rane, procesi apoptoze inflamacijskih ćelija i njihova funkcionalna sposobnost in vitro (adhezivnost i produkcija NO). Ovi parametri su povezivani sa nivoom različitih biomolekula u eksudatu (pro- i anti-inflamacijskih citokina), hemokina; faktora rasta reaktanata akutne faze i NO). Dobijeni rezultati su poređeni sa rezultatima kod kontrolnog divljeg soja C57BL/6 (Mif+/+) miševa sa očuvanim Mif genom. Pokazano je da ranu fazu inflamacije (24 časa posle implantacije sunđera) karakteriše smanjeno nakupljanje neutrofilnih granulocita, manja produkcija IL-β, IFN-γ, IL-12 i NO, povećana produkcija IL-33 i GM-CSF i neočekivano manja apoptoza neutrofila u odnosu na divlji soj miševa. Shodno očekivanju, inflamacijske ćelije u kulturi su produkovale više NO, imale veću spontanu apoptozu koja se bitnije nije menjala pod uticajem LPS-a, ali su takođe neočekivano imale povećanu adhezivnost za plastiku. Kasnu fazu inflamacije (10. dana od implantacije sunđera) je karakterisalo manje nakupljanje granulocita; makrofaga i dendritskih ćelija što nije bilo povezano sa brojem neutrofila i monocita u perifernoj krvi, veće stvaranje džinovskih multijedarnih makrofaga i povećanje apoptoze kako neutrofila tako i makrofaga. U eksudatu su nađeni niži nivoi NO, IL-β, TNF-α i CXCL10 a povećani nivoi IL-12, IL- 33, IL-1Ra i CRP. Inflamacijske ćelije su u kulturi produkovale niže nivoe NO ali su, slično kao u ranoj fazi, imale povećanu spontanu i indukovanu adhezivnost za plastiku, u odnosu na divlji soj miševa. Na osnovu dobijenih rezultata se može zaključiti da predominacija anti-inflamacijskih medijatora kod Mif-/- miševa, praćena smanjenom mobilizacijom inflamacijskih ćelija u povređeno tkivo i povećanjem njihove apoptoze, mogu delovati povoljno na bržu rezoluciju inflamacije.sr
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectMakrofagni inhibitorni faktorsr
dc.subjectMacrophage inhibitory factorKnock-out animalsen
dc.subjectInflammationen
dc.subjectApoptosisen
dc.subjectCytokinesen
dc.subjecten
dc.subjectKnock-out životinjesr
dc.subjectInflamacijasr
dc.subjectApoptozasr
dc.subjectCitokinisr
dc.subjectNOsr
dc.titleKarakteristike akutne zapaljenske reakcije miševa sa uklonjenim genom za makrofagni inhibitorni faktorsr
dc.title.alternativeCharacteristics of the acuteinflammatory reaction in macrophagemigration inhibitory factor deficientmiceen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/35882/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/35883/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/35882/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/35883/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_12033


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record