Show simple item record

dc.contributor.advisorMilić, Jasmina
dc.contributor.otherMilić, Jasmina
dc.contributor.otherLazić, Emira
dc.contributor.otherVučinić, Predrag
dc.creatorАлексић, Ема
dc.date.accessioned2020-07-06T16:21:49Z
dc.date.available2020-02-26T16:21:49Z
dc.date.available2020-07-03T18:18:44Z
dc.date.issued2020-02-06
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12028
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija157261560721362.pdf?controlNumber=(BISIS)112241&fileName=157261560721362.pdf&id=14136&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=112241&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije157261560721388.pdf?controlNumber=(BISIS)112241&fileName=157261560721388.pdf&id=14137&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractOrtopedija vilica je specijalistička grana stomatologije koja se bavi prevencijom i lečenjem morfoloških i funkcionalnih nepravilnosti orofacijalnog sistema. Njen cilj je uspostavljanje pravilnih funkcija organa za žvakanje, dobre okluzije i prijatnog izgleda lica pacijenta. Rana terapija ortodontskih problema kod dece tokom rasta je veoma važna. Ciljevi ranog ortodontskog lečenja su eliminacija ili modifikacija devijantnog skeletnog rasta i kontrolisano usmeravanje dentoalveolarnog i skeletnog razvoja. Kao što je poznato, lečenje nekih malokluzija treba započeti u periodu mlečne ili rane mešovite denticije, jer stanje mlečnih zuba u velikoj meri utiče na razvoj stalnih zuba. Aparati koji se koriste za rano ortodontsko lečenje uglavnom pripadaju funkcionalnim ortodontskim aparatima. Ovo istraživanje je imalo za cilj da utvrdi terapijske efekte treiner aparata T4K primenjenog u ranoj mešovitoj denticiji kod ispitanika koji su imali nepravilne orofacijalne funkcije i neke ortodontske nepravilnosti. Istraživanje je sprovedeno na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, na uzorku od 120 ispitanika oba pola, starosti od 6-10 godina, koji su se javili radi ortodontskog lečenja na Kliniku za ortopediju vilica i/ili radi sanacije zuba na Kliniku za dečju i preventivnu stomatologiju. Formirane su 2 grupe od po 60 ispitanika. Ispitanici terapijske grupe sa evidentnim funkcionalnim i ortodontskim problemima, mereni i analizirani na početku ortodontske terapaije formirali su grupu T1, a na kraju terapije, terapijsku grupu T2. Kontrolna grupa ispitanika njih 60 po starosti je odgovarala uzrastu dece iz terpijske grupe na početku terpije T1 i činila je kontrolnu grupu K1, a isti ispitanici, longitudinalno praćeni, mereni i analizirani nakon 1,5 do 2 godine rasta, činili su kontrolnu grupu K2. Ispitanici kontrolne grupe nisu imali ni funkcionalnih ni skeletnih problema. Naši rezultati pokazuju da je u terapijskoj grupi pre početka terapije bilo 36,6% ispitanika sa oralnom respiracijom, a nakon završene terapije u istoj grupi nazalna respiracija dijagnostikovana je kod svih ispitanika. Odnos usana je bio takav da je u terapijskoj grupipre početka terapije 40% ispitanika je imalo inkompetentne, a 60% kompetentne usne, da bi se nakon terapije procenat kompetentnih usana znatno povećao, na 93.3%. U grupi na početku terapije prosečna vrednost ugla SNB pokazuje visoko statistički signifikantnu razliku (p<0.01) u odnosu na ispitanike na kraju terpije. Ortodontsko lečenje trainer aparatom pozitivno je uticalo na normalizaciju inklinacije mandibule prema prednjoj kranijalnoj bazi i na smanjenje vrednosti međuviličnog ugla SpP/MP u opseg poželjnih vrednosti. Terapija treinerom uticala je na smanjenje dubine preklopa kod većine ispitanika, pa je nakon terapije dubina preklopa od 2-4mm konstatovana kod 83, 3%. U grupi pre početka terapije veličina incizalnog stepenika je bila statistički značajno veća (p<0.01) od veličine incizalnog stepenika u grupi nakon terpije, što je i bio očekivan rezultat. 76,67% ispitanika je imalo sasvim zadovoljavajuću vrednost incizalnog stepenika koja se kretala u intervalu od 1 do 3mm. Terapijom treiner aparatom T4K, uspešno smo uticali na ispravljanje nepravilnih orofacijalnih funkcija. Najveći efekat se iskazao na prevođenju oralnog disanja u nazalno i infantilnog u zrelo gutanje. Takođe veliki procenat uspešnosti smo imali i u kompetenciji usana.Terapijom treinerom T4K delovali smo na transferzalni rast maksile, što je dovelo i do eliminacije ukrštenog zagrižaja i bolju usklađenost vilica.Teskobnost sekutića kod svih ispitanika je eliminisana i popravljen položaj sekutića u gornjem i donjem zubnom nizu. Nakon terapije došlo je do poboljšanja horizontalnog i vertikalnog preklopa sekutića u opseg koji se smatra fiziološkim. Terapijom treinerom T4K uticali smo na sagitalni rast maksile i u značajnijoj meri rast mandibule. Terapija trainerom T4K dovela je do zančajnije mezijalizacije mandibule, a samim tim i do boljih sagitalnih međuviličnih odnosa. sr
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет Привредна академија у Новом Саду, Стоматолошки факултет, Панчевоsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет Привредна академија у Новом Садуsr
dc.subjecttreiner aparatisr
dc.subjecttrainer applianceen
dc.subjectrana terapijasr
dc.subjectmiofunkcionalni aparatisr
dc.subjectfunkcionalni aparatisr
dc.subjectnepravilne oralne funkcijesr
dc.subjectinfantilno gutanjesr
dc.subjectoralno disanjesr
dc.subjectinkompetentne usnesr
dc.subjectteskobnost sekutićasr
dc.subjectearly therapyen
dc.subjectfunctional applianceen
dc.subjectmyofunctional applianceen
dc.subjectoral dysfunctionsen
dc.subjectinfantile swallowingen
dc.subjectoral breathingen
dc.subjectincompetent lipsen
dc.subjectincisors crowdingen
dc.titleProcena terapijskih efekata treinera T4K primenjenog u ranoj mešovitoj denticijisr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/59029/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/59028/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/59029/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/59028/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_12028


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record