Show simple item record

Comparative analysis of the surgical treatment of the patients operated on by using laparoscopic and classic splenectomy due to benign disorders of the spleen

dc.contributor.advisorMatić, Slavko
dc.contributor.otherRadovanović, Dragče
dc.creatorMilosavljević, Vladimir
dc.date.accessioned2020-02-26T15:44:37Z
dc.date.available2020-02-26T15:44:37Z
dc.date.available2020-07-03T15:17:34Z
dc.date.issued2019-10-02
dc.identifier.urihttp://eteze.kg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7068
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11989
dc.identifier.urihttps://fedorakg.kg.ac.rs/fedora/get/o:1189/bdef:Content/download
dc.description.abstractSAŽETAK Laparoskopska splenektomija je uvedena u standardnu hiruršku praksu polovinom devedesetih godina prošlog veka. Brojne prednosti laparoskopske splenektomije u odnosu na klasičnu – otvorenu splenektomiju, kao što su manji broj intraoperativnih i postoperativnih komplikacija, kraća postoperativna hospitalizacija, brži povratak uobičajenim životnim aktivnostima i bolji estetski efekat, doveli su do toga da je metoda ubrzo postala široko prihvaćena i primenjiva u lečenju mnogih oboljenja slezine. Danas je zvaničan stav većine evropskih i svetskih vodiča hirurške prakse da je laparoskopska splenektomija indikovana za većinu benignih i malignih oboljenja slezine kod kojih postoji indikacija za hirurško lečenje bez obzira na godište ili telesnu masu pacijenta. Cilj ove studije je analiza ishoda pacijenata operisanih laparoskopskom splenektomijom zbog benignih hematoloških oboljenja slezine i poređenje rezultata hirurškog lečenja sa otvorenom splenektomijom. Studija je sprovedena kao retrospektivna kohortna, u kojoj su analizirani i poređeni podaci dobijeni iz istorija bolesti za 196 pacijenata operisanih na Klinici za Digestivnu Hirurgiju - Prvoj Hirurškoj Klinici, Kliničkog Centra Srbije, zbog benignih oboljenja slezine, podeljenih u dve grupe: pacijenti koji su operisani laparoskopskom tehnikom i pacijenti kod kojih je izvršena klasična splenektomija. Analizirani parametri su podeljeni u tri grupe: kao preoperativni, intraoperativni i postoperativni. Demografske karakteristike se nisu značajno razlikovale među grupama operisanih pacijenata. Registrovani su manji intraoperativni gubitak krvi, niža incidenca intraoperativnih komplikacija, kao i kraće trajanje operacije u grupi laparoskopski operisanih u odnosu na klasično operisane. Intraoperativna detekcija akcesornih slezina je bila veća u grupi laparoskopski operisanih. Incidenca postoperativnih komplkacija i reintervencija su bili veći u grupi klasično operisanih pacijenata. Postoperativni oporavak izražen trajanjem postoperativne abdominalne drenaže, oporavkom crevne peristaltike i dužinom postoperativne hospitalizacije bili su značajno kraći u grupi laparoskopski operisanih pacijenata.sr
dc.description.abstractABSTRACT Laparoscopic splenectomy has become standard surgical procedure in the 1990s. Many benefits of the laparoscopic splenectomy in comparison to open splenectomy, such as less intraoperative and postoperative complications, shorter postoperative hospitalization, faster return to normal activities and better cosmetic effect, has brought to the wide acceptance and application of this method in the treatement of many diseases of the spleen. Nowadays, official of many world and european clinical practice guidelines is that laparoscopic splenectomy is the gold standard for most benign and malignant splenic pathologies with an indication for surgical treatement, regardless of the patient's age or body weight. The goal of this study is to analyze the outcome of patients who went under laparoscopic splenectomy for to benign hematologic diseases of the spleen and comparison of the results with open splenectomy. The study was conducted as a retrospective cohort study which analyzes and compares the data obtained from 196 patients' case records in the Clinic for Digestive Surgery of the - First Surgical Clinic, Clinical Center of Serbia, for to benign disorders of the spleen, divided into two groups: patients operated with laparoscopic technique and patients in whom the classic splenectomy was performed. The analyzed parameters are divided into three groups: preoperative, intraoperative and postoperative.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Крагујевцуsr
dc.subjectlaparoskopijasr
dc.subjectlaparoscopyen
dc.subjectslezinasr
dc.subjectlaparoskopska splenektomijasr
dc.subjectbenigna oboljenja slezinesr
dc.subjectspleenen
dc.subjectlaparoscopic splenectomyen
dc.subjectbenign disorders of the spleenen
dc.titleKomparativna analiza ishoda hirurškog lečenja pacijenata operisanih laparoskopskom i klasičnom splenektomijom zbog benignih oboljenja slezinesr
dc.title.alternativeComparative analysis of the surgical treatment of the patients operated on by using laparoscopic and classic splenectomy due to benign disorders of the spleenen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/49276/Vladimir_Milosavljevic_Medicinski.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/49275/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record