Show simple item record

The Analysisof Direct Marketing MediaEffectiveness (and Modelling anOptimal Direct Marketing Campaign)

dc.contributor.advisorПерић, Ненад Н.
dc.contributor.otherВранешевић, Тихомир
dc.contributor.otherВасилијев, Стеван
dc.contributor.otherМарић, Дражен
dc.creatorПерчић, Каролина Р.
dc.date.accessioned2020-02-19T14:03:17Z
dc.date.available2020-02-19T14:03:17Z
dc.date.available2020-07-04T15:50:51Z
dc.date.issued2019-03-07
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11889
dc.identifier.urihttps://www.metropolitan.ac.rs/files/pdf/doktorske-studije/Karolina-Percic-Doktorska-disertacija.pdfsr
dc.description.abstractPredmet istraživanja su mediji direktnog marketinga, ispitivanje njihove efektivnosti –ispitivanje reakcija kupaca/potrošača na promotivne aktivnosti sprovedene putem određenog medija direktnog marketinga, kao i testiranje hipoteza. Drugim rečima, ispituju se navike potrošača u pogledu konzumiranja medija direktnog marketinga kako bi se došlo do informacija koje su ključne za formulisanje efektivne strategije marketing komunikacije. Cilj istraživanja je dolaženje do saznanja o efektivnosti medija direktnog marketinga za različite ciljne grupe potrošača u Srbiji, radi formulisanja efektivne i efikasne strategije oglašavanja.Cilj rada je ukazivanje na efektivnost medija direktnog marketinga u Srbiji, generalno, kao i za različite ciljne grupe potrošača, uz smernice koji mediji direktnog marketinga treba da budu uzeti u obzir prilikom razmatranjastrategije oglašavanja (prema starosnim kategorijama potrošača u Srbiji). Osnov za analize u radu čini sprovedeno empirijsko istraživanje u Srbiji, u periodu od 5. juna do 31. jula 2017. godine, gde su ispitani potrošači starosti od 15 do 64 godine, kako bi se došlo do saznanja o njihovim navikama u pogledu upotrebe medija direktnog marketinga za informisanje i naručivanjeputem istih. Uzorak je stratifikovan, i sastoji se od 1532 ispitanika. Statistička greška iznosi 2,5%. Prilikom obrade podataka i interpretacije rezultata koristio se softver SPSS, a u okviru njega deskriptivnai komparativna statistika (χ2-test, t-test, ANOVA, regresija i korelacija). Za izradu modela optimalne direktne marketing kampanje putemlinearnogprogramiranja(LP)koristio sesoftver LINDO.Na osnovu sprovedenog empirijskog istraživanja u Republici Srbiji, zaključeno je da je najefektivniji medij direktnog marketinga internet, s aspekta komunikacionih i prodajnih učinaka.Potvrđeno je da su mediji sa najslabijom efektivnošću:direktna pošta, telemarketing i televizija (u vidu TV shop-a). Od tradicionalnih (štampanih) medija direktnog marketinga ističe se samo letak, u pogledu komunikacionih efekata, i to iz ugla potrošača svih ispitanih starosnih kategorija. Potrošači svih starosnih kategorija u velikoj meri koriste pretraživanje po internetu, dok su za mlađu populaciju u Srbiji atraktivne društvene mreže, u smislu posećivanja istih, praćenja stranica na Facebook-u i Instagramu i naručivanja preko istih. Na osnovu rezultata, date su smernice u koje medije bi bilo efektivno ulagati sredstva, prema starosnim kategorijama potrošača u Srbiji.U radu su, na primeru visokoobrazovne institucije, prestavljeni modeli LP sa dve različite funkcije cilja –maksimizacija pokrivenosti ciljne grupe i maksimizacija broja klikova, i prikazana su rešenja tih modela, u vidu optimalne raspodele ograničenog ukupnog budžeta za oglašavanje, na određeni broj oglasa koje je potrebno uplatiti preko određenog internet medija, da bi se postigli najveći pomenuti efekti.Data je detaljna statistička analiza u vezi informisanja potrošača i naručivanja putem medija direktnog marketinga. Ispitane su nulta, alternativne i ostale hipoteze istraživanja, u vezi statistički značajnih razlika, regresije i korelacije. Sprovedeno empirijsko istraživanje na temu u vezi efektivnosti tradicionalnih i novih medija direktnog marketinga iz ugla potrošača u Srbiji, starosti od 15 do 64 godine, pruža široku mogućnost primene rezultata, u cilju postizanja optimalnih rezultata strategija oglašavanja, marketing strategija, i poslovanja generalno. Doprinos sprovedenog istraživanja od strane autora rada je i u pogledu inovativnosti potrošača Srbije jer su prikazani originalni rezultati o tome koliko su potrošači Srbije spremni da prihvate nove proizvode/usluge, što takođe utiče na efikasnost poslovanja.sr
dc.language.isosrpsr
dc.publisherУниверзитет Метрополитан, Студије при универзитетуsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет Метрополитанsr
dc.subjectDirektni marketingsr
dc.subjectmedijisr
dc.subjectefektivnostsr
dc.subjectpotrošačisr
dc.subjectmodelisr
dc.subjectinovacijesr
dc.subjectmarketing kampanjasr
dc.subject.classificationДруштвене науке - економске наукеsr
dc.titleАнализа ефективности медија директног маркетинга (и моделирање оптималне директне маркетинг кампање)sr
dc.title.alternativeThe Analysisof Direct Marketing MediaEffectiveness (and Modelling anOptimal Direct Marketing Campaign)en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseARRsr
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/63572/bitstream_63572.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/63573/bitstream_63573.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_11889


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record