Show simple item record

Реконструкција сигнала из непотпуних мерења са применом у убрзању алгоритама за реконструкцију слике магнетне резонанце

dc.contributor.advisorVukobratović, Dejan
dc.contributor.advisorPižurica, Aleksandra
dc.contributor.otherDe Cooman, Gert
dc.contributor.otherCrnojević, Vladimir
dc.contributor.otherSijbers, Jan
dc.contributor.otherPullens, Pim
dc.contributor.otherPlatiša, Ljiljana
dc.contributor.otherVukobratović, Dejan
dc.contributor.otherPižurica, Aleksandra
dc.creatorPanić, Marko
dc.date.accessioned2020-07-06T15:36:18Z
dc.date.available2020-02-14T15:36:18Z
dc.date.available2020-07-03T14:07:05Z
dc.date.issued2020-01-17
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija157235029179789.pdf?controlNumber=(BISIS)112152&fileName=157235029179789.pdf&id=14051&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11876
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=112152&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije157235040647318.pdf?controlNumber=(BISIS)112152&fileName=157235040647318.pdf&id=14052&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractIn dissertation a problem of reconstruction of images from undersampled measurements is considered which has direct application in creation of magnetic resonance images. The topic of the research is proposition of new regularization based methods for image reconstruction which are based on statistical Markov random field models and theory of compressive sensing. With the proposed signal model which follows the statistics of images, a new regularization functions are defined and four methods for reconstruction of magnetic resonance images are derived.en
dc.description.abstractУ докторској дисертацији разматран је проблем реконструкције сигнала слике из непотпуних мерења који има директну примену у креирању слика магнетне резнонаце. Предмет истраживања је везан за предлог нових регуларизационих метода реконструкције коришћењем статистичких модела Марковљевог случајног поља и теорије ретке репрезентације сигнала. На основу предложеног модела који на веродостојан начин репрезентује статистику сигнала слике предложене су регуларизационе функције и креирана четири алгоритма за реконструкцију слике магнетне резонанце.sr
dc.description.abstractU doktorskoj disertaciji razmatran je problem rekonstrukcije signala slike iz nepotpunih merenja koji ima direktnu primenu u kreiranju slika magnetne reznonace. Predmet istraživanja je vezan za predlog novih regularizacionih metoda rekonstrukcije korišćenjem statističkih modela Markovljevog slučajnog polja i teorije retke reprezentacije signala. Na osnovu predloženog modela koji na verodostojan način reprezentuje statistiku signala slike predložene su regularizacione funkcije i kreirana četiri algoritma za rekonstrukciju slike magnetne rezonance.sr
dc.languageen
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Факултет техничких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectImage reconstructionen
dc.subjectРеконструкција сликеsr
dc.subjectRekonstrukcija slikesr
dc.subjectsparse representationen
dc.subjectstatistical modellingen
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectmagnetic resonanceen
dc.subjectretka reprezentacijasr
dc.subjectstatističko modelovanjesr
dc.subjectoptimizacijasr
dc.subjectmagnetna rezonancasr
dc.subjectретка репрезентацијаsr
dc.subjectстатистичко моделовањеsr
dc.subjectоптимизацијаsr
dc.subjectмагнетна резонанцаsr
dc.titleImage Reconstruction from Undersampled Data with Application to Accelerated Magnetic Resonance Imagingen
dc.title.alternativeРеконструкција сигнала из непотпуних мерења са применом у убрзању алгоритама за реконструкцију слике магнетне резонанцеsr
dc.title.alternativeRekonstrukcija signala iz nepotpunih merenja sa primenom u ubrzanju algoritama za rekonstrukciju slike magnetne rezonancesr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/41590/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/41591/IzvestajKomisije.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record