Show simple item record

Ethnolinguistic identity of the Sephardic community on the Internet ; Этноязычная идентичность сефардского сообщества в интернете

dc.contributor.advisorVučina Simović, Ivana
dc.contributor.otherFilipović, Jelena
dc.contributor.otherErdeljan, Jelena
dc.creatorPons, Neda M.
dc.date.accessioned2020-02-14T14:30:58Z
dc.date.available2020-02-14T14:30:58Z
dc.date.available2020-07-03T12:49:28Z
dc.date.issued2019-12-18
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11858
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7202
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:20900/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=51822607
dc.description.abstractУ овом раду испитана су значења која савремени Сефарди у виртуелној заједници Ladinokomunita приписују јеврејско-шпанском језику као елементу свог етничког идентитета. Ladinokomunita представља прву виртуелну групу за дискусију на јеврејско-шпанском језику, која је основана 2000. године у циљу промоције сефардске културе и угроженог етничког језика сефардских Јевреја. У истраживању сам пошла од претпоставке да се етнојезички идентитет (као и идентитет уопште) гради и мења унутар друштвене интеракције путем сучељавања ставова и идеологија различитих појединаца и група, те да у његовом конструисању значајну улогу игра шири друштвени контекст у коме се одвија дата интеракција. Овакво схватање идентитета засновано је на теоријским постулатима различитих друштвено-хуманистичких дисциплина које се баве изучавањем феномена идентитета: критичке социолингвистике, когнитивне лингвистике, когнитивне и социјалне антропологије, социологије и социјалне психологије језика. Иако у тумачењу односа језика и идентитета преузимам теоријске концепте наведених научних дисциплина, потребно је нагласити да главну дисциплину представља критичка социолингвистика, чији је теоријско- методолошки апарат послужио за формулацију научног проблема, спровођење истраживања и тумачење добијених резултата...sr
dc.description.abstractIn this study, I examined the meanings that modern Sephardim in the virtual community of Ladinokomunita attribute to the Judeo-Spanish language as an element of their ethnic identity. Ladinokomunita is the first virtual discussion group in the Judeo- Spanish language, founded in 2000 with the aim of promoting Sephardic culture and the use of the endangered Sephardic ethnic language. I started this research with the assumption that ethnolinguistic identity (as well as identity in general) is being constructed and changed within social interaction, where different individuals and groups confront their different attitudes and ideologies, and that in this process an important role is played by the broader social context in which the interaction is taking place. This understanding of identity is based on the theoretical postulates of different human sciences that deal with the study of the identity phenomenon: critical sociolinguistics, cognitive linguistics, cognitive and social anthropology, sociology and social psychology of language. Although in interpreting the relation of language and identity I use some theoretical concepts of the aforementioned scientific disciplines, it is necessary to emphasize that the main discipline in this research is critical sociolinguistics, whose theoretical and methodological apparatus is used to formulate a scientific problem, conduct research and interpret the results obtained...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectLadinokomunitasr
dc.subjectLadinokomunitaen
dc.subjectJudeo-Spanishen
dc.subjectSephardic Jewsen
dc.subjectethnolinguistic identityen
dc.subjectethnic groupen
dc.subjectethnic languageen
dc.subjectendangered languageen
dc.subjectlanguage ideologyen
dc.subjectlanguage attitudesen
dc.subjectlanguage revitalizationen
dc.subjectјеврејско-шпанскиsr
dc.subjectСефардиsr
dc.subjectетнојезички идентитетsr
dc.subjectетничка групаsr
dc.subjectетнички језикsr
dc.subjectугрожени језикsr
dc.subjectјезичка идеологијаsr
dc.subjectставови према језикуsr
dc.subjectјезичка ревитализацијаsr
dc.titleЕтнојезички идентитет сефардске заједнице на интернетуsr
dc.title.alternativeEthnolinguistic identity of the Sephardic community on the Internet ; Этноязычная идентичность сефардского сообщества в интернетеen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32618/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32619/IzvestajKomisije21868.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_11858


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess