Show simple item record

The metafiction in the novels of David Albahari ; Метапроза в романах Давида Альбахарии

dc.contributor.advisorPantić, Mihajlo
dc.contributor.otherPaunović, Zoran
dc.contributor.otherKorunović, Goran
dc.contributor.otherAndonovska, Biljana
dc.creatorLazović, Milica
dc.date.accessioned2020-01-27T12:23:03Z
dc.date.available2020-01-27T12:23:03Z
dc.date.available2020-07-03T12:48:48Z
dc.date.issued2019-09-11
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7140
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11806
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:20815/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=51826703
dc.description.abstractУ докторској дисертацији „Метапроза у романима Давида Албахарија“ издвојене су и аналитички протумачене опште карактеристике пишчевог дела, а потом и појединачне појаве и појединости у вези с њима. Први део студије садржи опис пишчевог опуса од почетка његовог бављења књижевношћу седамдесетих година XX века до данас. Истраживањем су обухваћени романи, приче и есеји. Албахаријево стваралаштво потом је осветљено из угла рецепције његових дела, како у широј јавности, тако и у стручним оквирима. Динамика рецепције доприноси увиду у друштвени и књижевни контекст у којем настаје и грана се Албахаријева фикционална проза...sr
dc.description.abstractThe thesis „Metafiction in the novels of David Albahari“ isolates and analytically interprets a general characteristics of the author’s work, as well as their specifics and particulars. The first part of the study describes the author’s opus from the beginning of his literature engagement from 1970’s onwards. The research takes into account novels, stories and essays. Albahari’s work is looked from the perspective of it’s reception in general, as well as professional public. The reception dynamics contributes to the insight into social and literary context in which the author’s fictional prose was being created...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectДавид Албахариsr
dc.subjectDavid Albaharien
dc.subjectпостмодернизамsr
dc.subjectроманsr
dc.subjectрецепцијаsr
dc.subjectметапрозаsr
dc.subjectдијегетска метапрозаsr
dc.subjectлингвистичка метапрозаsr
dc.subjectисториографска метафикцијаsr
dc.subjectpostmodernismen
dc.subjectnovelen
dc.subjectreceptionen
dc.subjectmetafictionen
dc.subjectdiegetic metafictionen
dc.subjectlinguistic metafictionen
dc.subjecthistoriographic metafictionen
dc.titleМетапроза у романима Давида Албахаријаsr
dc.title.alternativeThe metafiction in the novels of David Albahari ; Метапроза в романах Давида Альбахарииen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32593/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32594/IzvestajKomisije21638.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record