Show simple item record

Aleksandar Ristović's poetry in the context of Serbian poetry during the second half of the twentieth century ; Поэзия Александра Ристовича в контексте сербского стихотворного искусства второй половины двадцатого века

dc.contributor.advisorDelić, Jovan
dc.contributor.otherŠeatović, Svetlana
dc.contributor.otherHamović, Dragan
dc.contributor.otherPetrović, Predrag Ž.
dc.creatorAvramović, Marko
dc.date.accessioned2020-01-27T12:23:02Z
dc.date.available2020-01-27T12:23:02Z
dc.date.available2020-07-03T12:48:43Z
dc.date.issued2019-07-18
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7136
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11804
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:20810/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=51821583
dc.description.abstractКао предмет нашег истраживања поставили смо цео песнички опус Александра Ристовића. Циљ овог истраживачког подухвата је опис Ристовићевог песничког дела и уочавање развојног тока и мена кроз које је током четрдесетогодишњег стваралачког рада овај аутор прошао, као и тумачење главних слика и симбола његове поезије, и уочавање маркантних песничких поступака. По хронолошком принципу дали смо преглед скоро свих Ристовићевих песничких збирки, трудећи се да представимо њихове најзначајније аспекте...sr
dc.description.abstractWe have selected Aleksandar Ristović’s entire lyrical opus as the subject of our research. The aim of this research undertaking is a description of Ristović’s lyrical opus and an examination of the developments and the changes this author experienced during the forty years of his creative work, as well as an interpretation of the main images and symbols of his poetry and taking notice of his significant poetic techniques. We reviewed nearly all Ristović’s poetry collections chronologically, in an attempt to present their most important aspects...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/178016/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectсрпска поезија друге половине двадесетога векаsr
dc.subjectSerbian poetry of the second half of the twentieth centuryen
dc.subjectpost-war modernismen
dc.subjectneosymbolismen
dc.subjectreceptionen
dc.subjectpastoralen
dc.subjectmythen
dc.subjecteveryday lifeen
dc.subjectsmall thingsen
dc.subjectmeta-poetryen
dc.subjectpoetic self-awarenessen
dc.subjectcarnevalizationen
dc.subjectgrotesqueen
dc.subjectdeath motifen
dc.subjectapostropheen
dc.subjectcataloguеen
dc.subjectпослератни модернизамsr
dc.subjectнеосимболизамsr
dc.subjectрецепцијаsr
dc.subjectпасторалаsr
dc.subjectмитsr
dc.subjectсвакодневни животsr
dc.subjectмале ствариsr
dc.subjectметалирикаsr
dc.subjectпесничка самосвестsr
dc.subjectкарневализацијаsr
dc.subjectгротескаsr
dc.subjectтема смртиsr
dc.subjectапострофаsr
dc.subjectкаталогsr
dc.titleПоезија Александра Ристовића у контексту српског песништва друге половине двадесетог векаsr
dc.title.alternativeAleksandar Ristović's poetry in the context of Serbian poetry during the second half of the twentieth century ; Поэзия Александра Ристовича в контексте сербского стихотворного искусства второй половины двадцатого векаen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32579/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32580/IzvestajKomisije21634.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record