Show simple item record

The assessment of predictors for limitations in physical functioning among older people

dc.contributor.advisorŠantrić Milićević, Milena
dc.contributor.otherNikolić, Dejan
dc.contributor.otherBjegović, Vesna
dc.contributor.otherĆirović, Dragana
dc.contributor.otherUkropina, Snežana
dc.creatorKostadinović, Milena
dc.date.accessioned2020-01-27T12:21:21Z
dc.date.available2020-01-27T12:21:21Z
dc.date.available2020-07-03T08:46:11Z
dc.date.issued2019-09-04
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11769
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7092
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:20742/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=51735055
dc.description.abstractTokom starenja dolazi do funkcionalnog slabljenja odnosno pojave teškoća u obavljanju svakodnevnih aktivnosti lične nege, nezavisnog života u kući kao i obavljanju esencijalnih socijalnih uloga. Ciljevi: Istraživanje ima pet ciljeva od kojih je prvi da se opšu opšte karakteristike starog stanovništva Srbije u 2013. godini, zatim da se prema nivoima oštećenja fizičkog funkcionisanja starih osoba utvrdi učestalost hroničnih bolesti i povreda, da se uporede mogućnosti obavljanja kućnih aktivnosti i aktivnosti lične nege i ispitaju razlike u percepciji zdravlja, korišćenju usluga fizikalne medicine i rehabilitacije, kućne nege i hitne/ neodložne, a potom utvrde potencijalni prediktori oštećenja fizičkog funkcionisanja starih osoba. Materijal i metode: Istraživanje je sekundarna analiza podataka o osobama starijim od 65 godina, koji su preuzeti iz „Istraživanja zdravlja stanovništva Srbije“, koje je sprovelo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije na teritoriji Srbije 2013. godine. U nacionalnom uzorku bilo je 14.623 ispitanika (stopa odgovara 88,9%), a među njima je bilo 3.540 ili 24,2% osoba sa 65 godina i više. Analizirano je 53 varijabli, od kojih su dve zavisne varijable (hod po ravnom i hod uz/niz stepenice) bile iskorišćene da se opišu četiri stepena oštećenja u fizičkom funkcionisanju starih osoba Nezavisne varijable su bile sledeće: karakteristike porodice i domaćinstva (region, tip naselja, stepen blagostanja); osnovne karakteristike ispitanika (pol, starost u tri intervala (65-74 godina, 75-84 godina i 85 i više godina), stepen obrazovanja, bračni status; zdravstveno stanje; ograničenost u obavljanju uobičajenih aktivnosti u poslednjih 6 meseci; hronične bolesti (17 bolesti); dijagnostikovan odnosno lečen visok krvni pritisak; pridržavanje terapije za povišen krvni pritisak; povrede; vrsta nezgode; i ukazivanje pomoći; senzorna funkcionalna oštećenja (vid, sluh); aktivnosti lične nege; kućne aktivnosti; bol; mentalno zdravlje; korišćenje usluga specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije u poslednjih 12 meseci; korišćenje kućne nege i usluga hitne pomoći u poslednjih 12 meseci; karakteristike navika u fizičkoj aktivnosti u toku tipične nedelje; samoprocena uticaja na zdravlje ishrane, fizičke aktivnosti, pušenja, konzumiranja alkohola i društvena aktivnost; i da li prate teme o zdravlju putem sredstava javnog informisanja...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectstarisr
dc.subjectelderlyen
dc.subjectphysical functioningen
dc.subjectdamageen
dc.subjecthousekeeping indexen
dc.subjectindex of day activityen
dc.subjectpublic healthen
dc.subjectfizičko funkcionisanjesr
dc.subjectoštećenjasr
dc.subjectindeks obavljanja kućnih poslovasr
dc.subjectindeks dnevnih aktivnostisr
dc.subjectjavno zdravljesr
dc.titleIspitivanje prediktora oštećenja fizičkog funkcionisanja starog stanovništvasr
dc.title.alternativeThe assessment of predictors for limitations in physical functioning among older peopleen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/8266/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/8267/IzvestajKomisije21601.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_11769


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record