Show simple item record

An improved method for the determination of the roadway surface reflection properties by on-site measurements

dc.contributor.advisorKostić, Miomir
dc.contributor.otherRadaković, Zoran
dc.contributor.otherGojanović, Jovana
dc.contributor.otherDramlić, Dragan
dc.contributor.otherCvetić, Jovan
dc.creatorШтрбац Хаџибеговић, Наташа
dc.date.accessioned2020-01-27T12:20:40Z
dc.date.available2020-01-27T12:20:40Z
dc.date.available2020-07-03T08:35:48Z
dc.date.issued2019-09-25
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11747
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7104
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:20755/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=51820047
dc.description.abstractЗа постизање добре видљивости и адекватног видног комфора потребно је постићи стандардима или међународним препорукама захтеване вредности нивоа сјајности и опште и подужне равномерности сјајности, као и учинити прихватљивим физиолошко бљештање. У циљу испуњења наведених фотометријских захтева при пројектовању осветљења посматране саобраћајнице, који зависе од њене светлотехничке класе, неопходно је познавати геометријске параметре саобраћајнице, светлосни флукс извора светлости, расподелу светлости светиљке, и рефлексионе особине коловозне површине. Пошто су геометрија саобраћајнице, светлосни флукс изабраног извора светлости и расподела светлосног интензитета светиљке познати (реномирани произвођачи извора светлости и светиљки публикују прецизне податке о својим производима), тачност прорачуна сјајности доминантно зависи од тачности одређивања рефлексионих особина коловоза...sr
dc.description.abstractIn order to achieve good visibility and adequate visual comfort, it is necessary to achieve the luminance level and overall and longitudinal luminance uniformities, as well as reduce physiological glare, in accordance with the relevant international standards or recommendations. In order to fulfill the stated photometric requirements when designing the illumination of the observed road, which depend on its lighting class, it is necessary to possess all data regarding the geometric parameters of the roadway, the luminous flux of the light source, the light distribution of the luminaire and the reflection properties of the roadway surface. Since the geometry of the roadway, the luminous flux of the selected light source and the luminous intensity distribution of the luminaire are known (renowned producers of light sources and luminaires publish precise data about their products), the accuracy of luminance calculations predominantly depends on the accuracy of the determination of the carriageway reflection properties...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Електротехнички факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectрефлексионе карактеристике коловозне површинеsr
dc.subjectroadway surface reflection propertiesen
dc.subjectmobile reflectometeren
dc.subjectnew methoden
dc.subjectimproved accuracy of luminance calculationsen
dc.subjectmethod validationen
dc.subjectмобилни рефлектометарsr
dc.subjectнова методаsr
dc.subjectпобољшана тачност израчунавања сјајностиsr
dc.subjectвалидација методеsr
dc.titleУнапређена метода за одређивање рефлексионих особина коловозних површина мерењима на теренуsr
dc.title.alternativeAn improved method for the determination of the roadway surface reflection properties by on-site measurementsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/5718/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/5719/IzvestajKomisije21608.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/5718/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/5719/IzvestajKomisije21608.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_11747


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record