Show simple item record

SMF on neurogenic control of the circulation in shr and angiotensin ii receptors expression in NTS.

dc.contributor.advisorJapundžić-Žigon, Nina
dc.contributor.otherDe Luka, Silvio
dc.contributor.otherTrbović, Aleksandar M.
dc.contributor.otherPuzović, Dragana
dc.contributor.otherBajić, Dragana
dc.creatorTasić, Tatjana L.
dc.date.accessioned2019-12-31T10:03:56Z
dc.date.available2019-12-31T10:03:56Z
dc.date.available2020-07-03T08:52:20Z
dc.date.issued2019-09-23
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11738
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7061
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:20689/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=51748879
dc.description.abstractSvi živi organizmi na zemlji stalno su izloženi magnetnom polju za koje je pokazano da, zavisno od intenziteta i dužine ekspozicije, može značajno da menja brojne fiziološke funkcije. U ovom radu ispitivali smo antihipertenzivni potencijal stalnog magnetnog polja srednjeg intenziteta i pratli moguće štetno dejstvo na hematopoezne organe. Eksperimenti su izvedeni na odraslim mužijacima spontano hipertenzivnih pacova randomizovanim u 3 eksperimentalne grupe: GRUPA I (n=17) izložena 30 dana kontinuirano dejstvu severnog pola stalnog magnetnog polja; GRUPA II (n=17) 30 dana kontinuirano izložena južnom polu stalnog magnetnog polja i treća, KONTROLNA GRUPA (n=17) koja nije bila izložena stalnom magnetnom polju. Nakon ekspozicije, pacovima je ugrađen kateter u femoralnu arteriju za registraciju arterisjkog krvnog pritiska i srčane frekvencije. Kratkoročni varijabilitet arterisjkog krvnog pritiska i srčane frekvencije evaluiran je spektralnom analizom (brzom Furijeovom transformacijom), a senzitivnost baroreceptorskog refleksa metodom sekvenci. Genska ekspresija receptora angiotenzina II u jedru solitarnog trakta određena je RT-qPCR metodom. Stepen hipertenzivne kardiomiopatije i glomeruloskleroze procenjivan je post mortem patohistološkim pregledom. Krvna slika, celularnost slezine i koštane srži određivana je u specijalnoj komori za brojanje ćelija. Kontinuirano izlaganje spontano hipertenzivnih pacova južnom polu stalnog magnetnog polja povećalo je gensku ekspresiju AT1b receptora a smanjilo ekspresiju AT2 receptora u jedru solitarnog trakta. Ekspozicija spontano hipertenzivnih pacova stalnom magnetnom polju obe orijentacije dovela je do smanjenja arterisjkog krvnog pritiska i njegovog kratkoročnog varijabiliteta kao i do povećanja senzitivnost baroreceptorskog refleksa, ali bez efekta na razvoj hipertenzivne kardiomiopatije i glomeruloskleroze. Istovremeno primećeno je smanjenje broja trombocita u krvi, granulocita u slezini i koštanoj srži i porast broja eritrocita u slezini. Iz svega proističe da bi stalno magnetno polje moglo da ima antihipertenzivni terapijski potencijal kod obolelih ljudi, posebno kod onih sa smanjenom osetljivošću barorefleksa, ali uz poseban oprez prema mogućoj pojavi neželjenog dejstva na hematopoezni sistem.sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Медицински факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/41013/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectstalni magnetno poljesr
dc.subjectstatic magnetic fielden
dc.subjectbaroreceptor reflexen
dc.subjectblood pressure variabilityen
dc.subjectangiotensin II receptors expressionen
dc.subjectbaroreceptorski reflekssr
dc.subjectvarijabilitet krvnog pritiskasr
dc.subjectekspresija receptora angiotenzina IIsr
dc.titleUticaj stalnog magnetnog polja na neurogenu kontrolu cirkulacije spontano hipertenzivnih pacova i ekspresiju receptora angiotenzina II u jedru solitarnog traktasr
dc.title.alternativeSMF on neurogenic control of the circulation in shr and angiotensin ii receptors expression in NTS.en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/10555/IzvestajKomisije21575.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/10554/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record