Show simple item record

dc.contributor.advisorĐurđanović, Miomira
dc.contributor.otherKostovic, Svetlana
dc.contributor.otherProdanov-Krajisnik, Ira
dc.contributor.otherĐurđanović, Miomira
dc.creatorMilovanović, Milena
dc.date.accessioned2019-12-23T16:36:55Z
dc.date.available2019-12-23T16:36:55Z
dc.date.available2020-07-03T14:19:32Z
dc.date.issued2019-11-29
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11594
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija156292226093846.pdf?controlNumber=(BISIS)110886&fileName=156292226093846.pdf&id=13152&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=110886&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije156292228618066.pdf?controlNumber=(BISIS)110886&fileName=156292228618066.pdf&id=13153&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractU savremenoj nastavi klavira učenicima se postavlja sve veći broj zahteva od samog početka školovanja, usled konstantnog napretka savremenog pijanizma. Istovremeno, nastava klavira nije obavezna za pohađanje, a njeni ciljevi nisu samo školovanje budućih profesionalnih muzičara, već i buduće koncertne publike. Povećanjem obima i nivoa nastavnog gradiva u osnovnim školama i umnožavanjem zahteva u nastavi klavira, uz razumevanje da nastava klavira nije obavezna za pohađanje, javlja se potreba za razmatranjem mogućnosti novih pristupa u radu sa učenicima. Značajan faktor nastave su udžbenici, zbog čega je predmet ove disertacije proučavanje kvaliteta savremenog udžbenika za nastavu klavira kao faktora nastave kojim se može uticati na celokupnu nastavu klavira. Uzimajući u obzir da su udžbenici u nastavi klavira neophodni u radu sa početnicima mlađeg školskog uzrasta zbog potpuno novog nastavnog gradiva koje im se prezentuje, predmet ove disertacije je upravo proučavanje kvaliteta savremenih udžbenika za navedeni uzrast i nivo sviranja učenika. Problemsko polje disertacije obuhvata razmatranje mogućnosti analize savremenih udžbenika za klavir, postavljanjem analitičkog okvira kao osnove za istraživanje. Cilj ove disertacije je istraživanje kvaliteta postojećih udžbenika za nastavu klavira za početnike mlađeg školskog uzrasta u kategorijama kvaliteta: nastavnih sadržaja, didaktičkog oblikovanja nastavnih sadržaja i jezika i drugih medija udžbenika. Instrument istraživanja su standardi i indikatori kvaliteta za udžbenike za klavir kreirani na osnovu analitičkog okvira izvedenog iz relevantne naučne literature i formulisanog u teorijskom delu ove disertacije. U disertaciji se koristi metoda komparativne analize sadržaja za proučavanje tri inostrana i jednog nacionalnog udžbenika za klavir za početnike mlađeg školskog uzrasta, a analizirani udžbenici su: 1. Benthien, A. (1997). Keyboard aktiv band 1 & 2. Mainz: Schott Musik International 2. Palmer, W. A., Manus, M., Vick Lethco, A., Kowalchyk, G. & Lancaster, E. L. (1997). Group Piano Course book 1 & 2 & 3 & 4. USA: Alfred Publishing Co. Inc 3. Petrović, M. (1995). Školica za klavir nivo A i B. Knjaževac: Muzičko-izdavačko preduzeće „Nota” 4. Thompson, J. (1955). Easiest piano course 1&2. Florence, Kentucky: The Willis Music Co. Na osnovu dobijenih rezultata istraživanja utvrđeno je da analizirani udžbenici u dovoljnoj meri ispunjavaju zahteve postavljene instrumentom istraživanja. Rezultati istraživanja ukazuju da se najznačajnija razlika među analiziranim udžbenicima sastoji u načinu didaktičkog oblikovanja nastavnih sadržaja. Dovodeći u vezu potrebe savremene nastave klavira i rezultate sprovedenog istraživanja, u disertaciji su formirane implikacije za kreiranje novog savremenog udžbenika za nastavu klavira za početnike mlađeg školskog uzrasta.sr
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectUdžbenik za klavirsr
dc.subjectudžbeniksr
dc.subjectnastava klavirasr
dc.titleKvalitet savremenog udžbenika za nastavu klavirasr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/44929/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/44930/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/44929/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/44930/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_11594


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record