Show simple item record

Improving the architectural structural elements in the process of reconstruction of the multi-family residential buildings of the socialist construction period in Belgrade

dc.contributor.advisorGlišić, Milan
dc.contributor.otherBožilović, Slavko
dc.contributor.otherMilojković, Aleksandar
dc.creatorLukić, Jasmina V.
dc.date.accessioned2019-10-31T16:55:06Z
dc.date.available2019-10-31T16:55:06Z
dc.date.available2020-07-04T15:25:43Z
dc.date.issued2019-09-30
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11492
dc.description.abstractУ оквиру ове дисертационе теме сагледава, анализира и синтетизује се сложена проблематика обнове и ревитализације стамбених објеката, јер је то данас једна од централних тема урбаног живота и његовог одрживог развоја. Научна и стручна димензија ових сложених питања у вези градитељског наслеђа којег у већини чине стамбени објекти, наговештава да се ту већином ради о лошем стамбеном комфору и условима становања. Тако у ово савремено доба постаје видљиво да су питања обнове, ревитализације и рехабилитације стамбених објеката, данас не само научни и стручни проблем, већ да она задиру у суштину урбаног живота и да њихов значај истовремено има архитектонске, градитељске, урбане, енергетске, економске, правне и социјалне импликације у овом сложеном градитељском и друштвеном процесу. Из тог разлога, посебна пажња посвећена је обликовним, безбедносним и сaнационим мерама које осигуравају конструктивну стабилност, привлачан архитектонско-урбани изглед и склоп, као и одговарајућу удобност и комфор становања у стамбеним зградама. Из тог разлога, њихова анализа је захтевала првенствено општи приказ конструктивног и архитектонског склопа, затим приказ најчешћих оштећења и њихових узрока, и на крају начин извођења самих интервенција у обликовању и конструкцији са аспекта естетике, технологије извођења, примењених материјала, а посебно са аспекта енергетске ефикасности, те усаглашености и компатабилности постојећих и нових материјала. На основу наведеног, у дисертацији се с разлогом указује да преузимање и рециклажа «старих» или наслеђених стамбених целина мора бита схваћена као стручан, мудар, обазрив, социјално, еконoмски и правно утемељен поступак. Из тих разлога, поред приказа уводних и општих услова становања у савременој урбаној агломерацији, у дисертацији се указује на значај конструктивних и архитектонских мера у процесу УНАПРЕЂЕЊЕ АРХИТЕКТОНСКО-КОНСТРУКЦИЈСКИХ ЕЛЕМЕНАТА У ПРОЦЕСУ ОБНОВЕ ВИШЕПОРОДИЧНИХ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА ИЗ ПЕРИОДА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ИЗГРАДЊЕ У БЕОГРАДУ 5 ревитализације зграда. У том контексту, указано је такође на могуће узроке настајања деформација и оштећења на зградама, на поступке при санацији, на техничке могућности и методе обнове са илустрацијама из литературе и градитељске праксе, као и на примену савремених грађевинских материјала који у знатној мери могу унапредити енергетску ефикасност обновељених грађевина.sr
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет Унион Никола Тесла, Факултет за градитељски менаџмент (ФГМ)sr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет Унион Никола Теслаsr
dc.subjectoбнова стамбеног фондаsr
dc.subjectаспекти обновеsr
dc.subjectунапређење конструкцијских елеменатаsr
dc.subjectунапређење архитектонских елеменатаsr
dc.subjectтермичке карактеристике омотачаsr
dc.subjectвизуелни идентитет.sr
dc.subject.classificationArhitektura, arhitektonske konstrukcijesr
dc.titleУнапређење архитектонско-конструкцијских елемената у процесу обнове вишепородичних стамбених зграда из периода социјалистичке изградње у Београдуsr
dc.title.alternativeImproving the architectural structural elements in the process of reconstruction of the multi-family residential buildings of the socialist construction period in Belgradeen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/63133/disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/63134/izvestaj.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/63134/izvestaj.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/63133/disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_11492


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record