Show simple item record

Floristic and vegetation research with the objective of integral protection of the msallata nature reserve in Libya

dc.contributor.advisorMrazovac Kurilić, Sanja
dc.contributor.otherStaletović, Novica
dc.contributor.otherHadi, Vaisi
dc.contributor.otherBujanović Nikolić, Ljiljana
dc.creatorАиад Езарзах, Алхусеин М.
dc.date.accessioned2019-10-31T16:20:53Z
dc.date.available2019-10-31T16:20:53Z
dc.date.available2020-07-04T15:24:56Z
dc.date.issued2019-09-26
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11490
dc.description.abstractЛибија је северноафричка држава на јужним обалама Средоземног мора. У рељефу Либије могу се издвојити три целине: Средоземно приобаље, Либијска пустиња и врућа пустиња Сахара која заузима око 90% државе. У уском приобалном појасу влада средоземна клима, док у већем делу државе преовлађује сува и топла пустињска клима. С обзиром да су орографски, едафски и климатски фактори у Либији веома специфични, живи свет је такође специфичан, по многим елементима јединствен и високо адаптиран екстремним условима средине. У условима високих температурама, недостатка влаге и плодног земљишта, често јаких ветрова, еолске ерозије, ксеротермизације климе, дезертификације и јаких антропогених притисака, флора и вегетација су у Либији и суседним подручјима веома угрожене. Један од видова борбе против убрзане ерозије биолошке разноврсности и уништења природних станишта је успостављање мреже заштићених подручја на којима се спроводи низ мера пасивне и активне заштите природних станишта, дивљих врста и њихових заједница. У складу са глобалним трендом повећања површине заштићених подручја, арапске државе, па и сама Либија, све интензивније раде на њиховом успостављању. Једно од тих подручја је Резерват природе Мсалата који је званично успостављен 1998. године. С обзиром да до сада није урађена детаљнија студија флоре и вегетације подручја Мсалате, наш рад се управо бави овом темељном природном вредношћу. Резултат инвентаризације, валоризације и утврђивања стања флоре и вегетације Резерват природе Мсалата, треба да допринесе успостављању базе података, успостављању мониторинга, развоју научно-истраживачких и образовних активности, утврђивању мера адекватне заштите и унапређења, као и одрживог коришћења флоре и вегетације.sr
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет Унион Никола Тесла, Факултет за екологију и заштиту животне средине (ФЕЗС)sr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет Унион Никола Теслаsr
dc.subjectЛибијаsr
dc.subjectРезерват природе Мсалатаsr
dc.subjectфлораsr
dc.subjectвегетацијаsr
dc.subject.classificationPrirodno-matematičke nauke, Zaštita životne sredinesr
dc.titleФлористичка и вегетацијска истраживања у циљу интегралне заштите резервата природе мсалата у Либијиsr
dc.title.alternativeFloristic and vegetation research with the objective of integral protection of the msallata nature reserve in Libyaen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/63071/disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/63072/izvestaj.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record