Show simple item record

Epidemiological characteristics, clinical risk factors and significance of genetic polymorphisms in occurrence of posttraumatic sepsis

dc.contributor.advisorMarković-Denić, Ljiljana
dc.contributor.otherBumbaširević, Vesna
dc.contributor.otherMilaković, Branko
dc.contributor.otherPalibrk, Ivan
dc.contributor.otherMedić, Deana
dc.creatorĐurić, Olivera
dc.date.accessioned2019-10-31T09:33:08Z
dc.date.available2019-10-31T09:33:08Z
dc.date.available2020-07-03T08:52:09Z
dc.date.issued2019-07-12
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6893
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11476
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:20213/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=51640079
dc.description.abstractTrauma predstavlja vodeći uzrok smrti u grupi pacijenata do 40 godina. Sepsa je jedna od najčešćih i najznačajnijih infektivnih komplikacija u toku lečenja teško povređenih pacijenata. Definiše se kao životno-ugrožavajuće stanje sa insuficijencijom organa uzrokovano neadekvatnim odgovorom domaćina na infekciju. Imuno-inflamatorni odgovor u traumi i sepsi umnogome je determinisan genetskom predispozicijom za modulisanje i alteraciju proinflamatornih i antiinflamatornih procesa. Polimorfizmi pojedinačnih nukleotida (PPN) su najčešći tip genskih polimorfizama i predstavljaju normalnu varijaciju u naslednoj osnovi. Polimorfizmi gena za proinflamatorni citokin TNFA, TNF-β, kao i receptore slične Toll-u 2 i 4 (TLR2 i TLR4) i njihova povezanost sa sepsom nisu bili predmet dosadašnjih istraživanja u populaciji traumatizovanih pacijenata u našoj zemlji. Cilj studije bila je procena epidemioloških karakteristika infekcija krvi i sepse kod pacijenata sa traumom lečenih u jedinicama intenzivnog lečenja (JIL). Procenjeni su incidencija, ishodi lečenja, uzročnici infekcija krvi (IK) i sepse i njihova antimikrobna rezistencija, izvori infekcije kod sepse i uticaj IK na ishod i preživljavanje kod sepse, kao i faktori rizika za nastanak IK i sepse. Drugi cilj studije bila je procena genetičkih faktora rizika za nastanak sepse, odnosno distibucija PPN gena TNFA, LTA, TLR2 i TLR4 kod pacijenata sa sepsom, pacijenta bez sepse i zdravih pripadnika kontrolne grupe, kao i asocijacija ovih PPN sa nastankom sepse. Pored toga procenjen je doprinos kliničkih i genetskih faktora rizika u predikciji sepse nakon traume. Sprovedena je prospektivna kohortna studija u koju je uključeno 406 odraslih pacijenata sa srednje teškom i teškom traumom hopitalizovanih duže od 48h u JIL Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije u periodu od 01.11.2014. do 30.04.2016. godine. Na prijemu su procenjeni brojni klinički paramteri i uzeta je krv za molekularno-genetičku analizu. Primarni ishodi su bili IK i sepsa, a sekundarni ishodi uzročnici IK i sepse i antimikrobna rezistencija uzročnika...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjecttraumasr
dc.subjecttraumaen
dc.subjectinfekcija krvisr
dc.subjectsepsasr
dc.subjectimunski odgovorsr
dc.subjectpojedinačni polimorfizmi nukleotidasr
dc.subjectblood infectionen
dc.subjectsepsisen
dc.subjectimmune responseen
dc.subjectindividual polymorphisms of nucleotidesen
dc.titleEpidemiološke karakteristike, klinički faktori rizika i značaj genskih polimorfizama za nastanak posttraumatske sepsesr
dc.title.alternativeEpidemiological characteristics, clinical risk factors and significance of genetic polymorphisms in occurrence of posttraumatic sepsisen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/10484/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/10485/IzvestajKomisije21051.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/10484/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/10485/IzvestajKomisije21051.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_11476


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record