Show simple item record

Semiotika kratke forme u prozi Iva Andrića

dc.contributor.otherKošničar, Sofija
dc.contributor.otherRaičević, Gorana
dc.contributor.otherVeselinović, Sonja
dc.contributor.otherŽivković, Dušan
dc.creatorБијелић, Дивна
dc.date.accessioned2019-10-17T11:21:41Z
dc.date.available2019-10-17T11:21:41Z
dc.date.available2020-07-03T14:22:37Z
dc.date.issued2016-06-20
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija146640601985513.pdf?controlNumber=(BISIS)101268&fileName=146640601985513.pdf&id=6064&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11442
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=101268&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije146640603236540.pdf?controlNumber=(BISIS)101268&fileName=146640603236540.pdf&id=6065&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractИво Андрић се по први пут анализира као писац у чијем опусу је наглашено и присуство кратке форме. Према овој анализи утврђује се и његов истински значај на пољу књижевног израза који тежи језгровитости. Обиљем коментара, исповести, опаски, сентенција, максима, молитви, афоризама, кратких прича, анегдота, легенди и других краћих књижевних облика које проналазимо у опусу Ива Андрића, наш нобеловац се поставља на пијадестал ажурног творца кратке форме који је неговао и ценио језгровитост као и отворено мишљење. Обухватањем читавог опуса, а посебно Свески и Знакова поред пута можемо да утврдимо да је писац био склон априори сасвим краткој форми и да она сачињава и већи део његовог опуса. Теоријски део рада састоји се од својеврсног, а овде утврђеног појмовника кратке форме, савремених књижевно-теоријских поставки унутар семиотике али и савременог контекста у ком се налази и сагледава књижевност и сам језик. Свему је додата и аналитичко-теоријска поставка семиотике културе, па и саме теорије о семиосфери. Истраживачким радом обухваћене су две заокружене целине. Први део је посвећен идентификацији и анализи примера кратких форми као самосталних облика (Свеске, Знакови поред пута...). Други истраживачки део рада обухвата романе и приповетке у којима идентификујемо и анализирамо кратке форме као интерполиране у веће наративне целине. Свему смо додали и белешке из Андрићеве докторске дисертације. Због обимнијег присуства различитих врста и облика кратких форми, истраживачком делу рада и дисертације приступамо углавном егземплацијски. Наведени примери анализирани су по семиотичком кључу. Најлепшим плодовима овог истраживања, и целог труда сматрамо откривање примера антибајке али и молитви у прози Ива Андрића.sr
dc.description.abstractIvo Andrić se po prvi put analizira kao pisac u čijem opusu je naglašeno i prisustvo kratke forme. Prema ovoj analizi utvrđuje se i njegov istinski značaj na polju književnog izraza koji teži jezgrovitosti. Obiljem komentara, ispovesti, opaski, sentencija, maksima, molitvi, aforizama, kratkih priča, anegdota, legendi i drugih kraćih književnih oblika koje pronalazimo u opusu Iva Andrića, naš nobelovac se postavlja na pijadestal ažurnog tvorca kratke forme koji je negovao i cenio jezgrovitost kao i otvoreno mišljenje. Obuhvatanjem čitavog opusa, a posebno Sveski i Znakova pored puta možemo da utvrdimo da je pisac bio sklon apriori sasvim kratkoj formi i da ona sačinjava i veći deo njegovog opusa. Teorijski deo rada sastoji se od svojevrsnog, a ovde utvrđenog pojmovnika kratke forme, savremenih književno-teorijskih postavki unutar semiotike ali i savremenog konteksta u kom se nalazi i sagledava književnost i sam jezik. Svemu je dodata i analitičko-teorijska postavka semiotike kulture, pa i same teorije o semiosferi. Istraživačkim radom obuhvaćene su dve zaokružene celine. Prvi deo je posvećen identifikaciji i analizi primera kratkih formi kao samostalnih oblika (Sveske, Znakovi pored puta...). Drugi istraživački deo rada obuhvata romane i pripovetke u kojima identifikujemo i analiziramo kratke forme kao interpolirane u veće narativne celine. Svemu smo dodali i beleške iz Andrićeve doktorske disertacije. Zbog obimnijeg prisustva različitih vrsta i oblika kratkih formi, istraživačkom delu rada i disertacije pristupamo uglavnom egzemplacijski. Navedeni primeri analizirani su po semiotičkom ključu. Najlepšim plodovima ovog istraživanja, i celog truda smatramo otkrivanje primera antibajke ali i molitvi u prozi Iva Andrića.sr
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Филозофски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/178005/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectСемиотикаsr
dc.subjectSemiotikasr
dc.subjectkratke formesr
dc.subjectIvo Andrićsr
dc.subjectкратке формеsr
dc.subjectИво Андрићsr
dc.titleСемиотика кратке форме у прози Ива Андрићаsr
dc.title.alternativeSemiotika kratke forme u prozi Iva Andrićasr
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45810/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45811/IzvestajKomisije.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record