Show simple item record

Optimizacija CFD simulacije na grupama višejezgarnih heterogenih arhitektura

dc.contributor.advisorRacković, Miloš
dc.contributor.otherŠkrbić, Srđan
dc.contributor.otherRacković, Miloš
dc.contributor.otherSavić, Miloš
dc.contributor.otherLukić, Nataša
dc.creatorТекић, Јелена
dc.date.accessioned2019-10-17T11:21:28Z
dc.date.available2019-10-17T11:21:28Z
dc.date.available2020-07-03T13:40:58Z
dc.date.issued2019-10-07
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11431
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija156386637550062.pdf?controlNumber=(BISIS)110976&fileName=156386637550062.pdf&id=13241&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=110976&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije156386639114492.pdf?controlNumber=(BISIS)110976&fileName=156386639114492.pdf&id=13242&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractПредмет  истраживања  тезе  је  из области  паралелног  програмирања, имплементација  CFD  (Computational Fluid  Dynamics)  методе  на  више хетерогених  вишејезгарних  уређаја истовремено.  У  раду  је  приказано неколико  алгоритама  чији  је  циљ убрзање  CFD  симулације  на персоналним  рачунарима.  Показано је  да  описано  решење  постиже задовољавајуће  перформансе  и  на HPC  уређајима  (Тесла  графичким картицама).  Направљена  је симулација  у  микросервис архитектури  која  је  портабилна  и флексибилна и додатно олакшава рад на персоналним рачунарима.sr
dc.description.abstractPredmet  istraživanja  teze  je  iz oblasti  paralelnog  programiranja, implementacija  CFD  (Computational Fluid  Dynamics)  metode  na  više heterogenih  višejezgarnih  uređaja istovremeno.  U  radu  je  prikazano nekoliko  algoritama  čiji  je  cilj ubrzanje  CFD  simulacije  na personalnim  računarima.  Pokazano je  da  opisano  rešenje  postiže zadovoljavajuće  performanse  i  na HPC  uređajima  (Tesla  grafičkim karticama).  Napravljena  je simulacija  u  mikroservis arhitekturi  koja  je  portabilna  i fleksibilna i dodatno olakšava rad na personalnim računarima.sr
dc.description.abstractThe  case  study  of  this  dissertation belongs  to  the  field  of  parallel programming,  the  implementation  of CFD  (Computational  Fluid  Dynamics) method  on  several  heterogeneous multiple  core  devices  simultaneously. The  paper  presents  several  algorithms aimed  at  accelerating  CFD  simulation on common computers. Also it has been shown  that  the  described  solution achieves  satisfactory  performance  on HPC  devices  (Tesla  graphic  cards). Simulation is  created    in  micro-service architecture that is portable and flexible and  makes  it  easy  to  test  CFD simulations on common computers.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Природно-математички факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/MPN2006-2010/144017/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectOpenCLsr
dc.subjectLattice Boltzmansr
dc.subjectGPUsr
dc.subjectmany-coresr
dc.subjectmulti-coresr
dc.titleОптимизација CFD симулације на групама вишејезгарних хетерогених архитектураsr
dc.title.alternativeOptimizacija CFD simulacije na grupama višejezgarnih heterogenih arhitekturasr
dc.title.alternativeOptimization of CFD simulations on groups of many-core heterogeneous architecturesen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/37528/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/37527/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/37528/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/37527/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_11431


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record