Show simple item record

Spectrum sensing optimization based on energy detector cognitive radio

dc.contributor.advisorSimić-Pejović, Mirjana
dc.contributor.otherNešković, Nataša
dc.contributor.otherGardašević, Gordana
dc.contributor.otherPopović-Božović, Jelena
dc.contributor.otherIvaniš, Predrag
dc.creatorБожовић, Раде Р.
dc.date.accessioned2019-09-27T11:16:41Z
dc.date.available2019-09-27T11:16:41Z
dc.date.available2020-07-03T08:36:38Z
dc.date.issued2019-05-10
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6874
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11386
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:20037/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=51490319
dc.description.abstractТема ове докторске тезе је оптимизација поступка анализе спектра у когнитивном радију применом детектора енергије. Анализирано је и предложено ново решење у затвореној форми за одређивање и динамичко подешавање оптималног прага детекције за оптималне перформансе у смислу предложеног параметра укупне грешке анализе спектра. Тај параметар одражава циљеве дизајна когнитивног радија и квантификује се кроз скалирану суму вероватноће лажног аларма и вероватноће пропуштене детекције. Такође, дефинисани су услови за валидност оваквог решења. Итеративни поступак за одређивање прага детекције детектора енергије се често може срести у стручној литератури, те се израчунавањем оптималног прага детекције у затвореној форми евидентно унапређује временска ефикасност поступка анализе спектра, што води побољшању спектралне ефикасности...sr
dc.description.abstractThe subject of this doctoral dissertation is the spectrum sensing optimization based on energy detector in cognitive radio. A new closed-form solution for determining and dynamic modification of the energy detector optimal threshold in terms of the parameter total spectrum sensing error has been analyzed and proposed. This parameter reflects the design goals of the cognitive radio and it is quantified by scaled sum of the probability of false alarm and probability of misdetection. The conditions for validity of this proposed solution are defined. The iterative procedure for determining energy detector optimal threshold can often be found in literature. By determining closed-form solution for energy detector optimal threshold, the time efficiency of the spectrum sensing is evidently improved, which leads to improved spectral efficiency as well...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Електротехнички факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectанализа спектраsr
dc.subjectspectrum sensingen
dc.subjectenergy detectoren
dc.subjectdynamic threshold adaptationen
dc.subjectnoise variance estimationen
dc.subjectjoint cumulantsen
dc.subjectcognitive radioen
dc.subjectkurtosisen
dc.subjecthigher order statisticsen
dc.subjectдетектор енергијеsr
dc.subjectдинамичка адаптација прага детекцијеsr
dc.subjectестимација варијансе шумаsr
dc.subjectздружени кумулантиsr
dc.subjectкогнитивни радиоsr
dc.subjectкуртозисsr
dc.subjectстатистика вишег редаsr
dc.titleОптимизован поступак за анализу спектра у когнитивном радију применом детектора енергијеsr
dc.title.alternativeSpectrum sensing optimization based on energy detector cognitive radioen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/5997/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/5998/IzvestajKomisije20806.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/5997/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/5998/IzvestajKomisije20806.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_11386


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record