Show simple item record

dc.contributor.advisorPetrović, Dragan
dc.contributor.otherSokolović, Slobodan
dc.contributor.otherPetrović, Dragan
dc.contributor.otherŠkrbić, Biljana
dc.contributor.otherDuduković, Aleksandar
dc.creatorPredojević, Zlatica
dc.date.accessioned2019-09-27T10:51:20Z
dc.date.available2019-09-27T10:51:20Z
dc.date.available2020-07-03T13:56:08Z
dc.date.issued1998-03-26
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija15375285342409.pdf?controlNumber=(BISIS)71441&fileName=15375285342409.pdf&id=11981&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11361
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=71441&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije15683738161552.pdf?controlNumber=(BISIS)71441&fileName=15683738161552.pdf&id=13399&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractIstraživanja u ovom radu imala su za cilj da daju doprinos razjašnjenju fluidodinamike sistema gas-čvrsto-punjenje i definisanju osnovnih karakteristika ovog sistema: pada pritiska i dinamičkog i statičkog sadržaja čvrste faze. Eksperimentalna merenja osnovnih fluidodinamičkih karakteristika sistema ostvarena su u zavisnosti od: uticaja brzina pokretnih faza (gasne i čvrste faze), tipa punjenja, veličine čestica čvrste faze i visine sloja punjenja. Ispitivanja su ostvarena na najčešće korišćenim komercijalnim punjenjima: Raschigovim prstenovima, Pall prstenovima, Intaloks sedlima i cilindričnim mrežicama, kao i do sada ne korišćenim punjenjima (keramičke kuglice i lomljeni kamen). Na osnovu eksperimentalnih podataka izvedene su korelacione jednačine za predviđanje pada pritiska i dinamičkog i statičkog sadržaja čvrste faze i granice između režima pre nakupljanja i nakupljanja u zavisnosti od osnovnih parametara kontaktora: brzina gasne i čvrste faze, veličina čestica čvrste faze i karakteristika punjenja. Korišćenjem dosadašnjih literaturnih saznanja o uticaju operativnih parametara i osobina punjenja, gasa i čvrste faze na fluidodinamiku kontaktora gas-čvrsto-punjenje i sospstvenih eksperimentalnih rezultata proverena je validnost predloženih korelacija. Dobijeni zadovoljavajući rezultati predloženih korelacija pružaju mogućnost za predviđanje režima rada i fluidodinamičkih karakteristika ovog tipa kontaktora koji ima široku mogućnost primene u procesima toplotne razmene, adsorpcije, prečišćavanja otpadnih gasova i hemijskim reakcijama.sr
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Технолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectKontaktor-gas-čvrsto punjenjesr
dc.subjectpad pritiskasr
dc.subjectsadržaj čvrste fazesr
dc.titleFluidodinamika protivstrujnog kontaktora gas-čvrsto-punjenjesr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/40807/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/40808/IzvestajKomisije.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record