Show simple item record

Evaluation of selected virulence factors in Pseudomonas aeruginosa isolates and their susceptibility to silver complexes

dc.contributor.advisorMišić, Dušan
dc.contributor.otherŠenerović, Lidija
dc.contributor.otherRadojičić, Marina
dc.contributor.otherMorić, Ivana
dc.contributor.otherAšanin, Jelena
dc.creatorMilivojević, Dušan
dc.date.accessioned2019-07-31T14:32:14Z
dc.date.available2019-07-31T14:32:14Z
dc.date.available2020-07-03T09:30:02Z
dc.date.issued2018-12-21
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11275
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6828
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19926/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=51502863
dc.description.abstractPseudomonas aeruginosa je ubikvitaran, oportunistički patogen, uzročnik infekcija kod životinja i ljudi, koje su najčešće povezane sa kompromitovanim imunološkim sistemom domaćina. Patogeneza pseudomonasne infekcije je multifaktorijalan proces koji uključuje produkciju faktora virulencije vezanih za ćeliju, odnosno faktora virulencije koji se sekretuju, složenu međubakterijsku komunikaciju putem četiri sistema, kao i sposobnost prelaska iz planktonske životne forme u formu biofilma. Značaj ove vrste za medicinu i veterinu potvrdila je Svetska zdravstvena organizacija u izveštaju objavljenom 2017. godine, po kom P. aeruginosa pripada kritičnoj grupi bakterijskih vrsta za koje je potrebno hitno razviti nove terapeutike jer, zbog sve učestalije pojave multirezistentnih sojeva, ova vrsta predstavlja ozbiljnu pretnju javnom zdravlju. U okviru ove disertacije uporedno su analizirani faktori virulencije izolata P. aeruginosa izolovanih iz uzoraka obolelih životinja i ljudi, kao što su sposobnost formiranja biofilma (ukupan biofilm i biofilm na granici vazduh-tečnost), proizvodnja piocijanina, hemolitička aktivnost, sposobnost manifestovanja tri tipa pokretljivosti (plivanje, rojenje i grčenje), kao i citotoksični efekat na ćelijama iz ćelijske linije A549. Filogenetska srodnost i grupisanje odabranih izolata P. aeruginosa proučavana je na osnovu parcijalne sekvence gena za 16S rRNK. Ispitivanje postojanja korelacija između odabranih faktora virulencije urađeno je primenom robusne rang korelacije. Grupisanje izolata je izvedeno metodom hijerarhijske klasterizacije na osnovu euklidske udaljenosti normalizovane vrednostima sedam ispitivanih faktora virulencije i citotoksičnosti. Metodom mašinskog učenja konstruisan je prediktivni model na osnovu koga je određena značajnost ispitivanih faktora virulencije u predviđanju citotoksičnog potencijala izolata P. aeruginosa. Ispitivanje razlika između faktora virulencije izolata različitog porekla (izolati poreklom od ljudi u odnosu na izolate poreklom od životinja, odnosno izolati poreklom iz uzorka tečnosti u odnosu na izolate poreklom iz briseva) je izvedeno Wilcoxon Rank-Sum testom i Relative effect testom...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицинеsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/173048/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectPseudomonas aeruginosasr
dc.subjectPseudomonas aeruginosaen
dc.subjectvirulentnostsr
dc.subjectbiofilmsr
dc.subjectkompleksi srebra(I)sr
dc.subjectvirulenceen
dc.subjectbiofilmen
dc.subjectsilver(I) complexesen
dc.titleIspitivanje odabranih faktora virulencije kod izolata Pseudomonas aeruginosa i njihova osetljivost na komplekse srebrasr
dc.title.alternativeEvaluation of selected virulence factors in Pseudomonas aeruginosa isolates and their susceptibility to silver complexesen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19859/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19860/IzvestajKomisije20709.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record