Show simple item record

Analysis of status of H-RAS gene and expression of survivin and p21ras in keratocystic odontogenic tumors before and after decompression

dc.contributor.advisorAndrić, Miroslav
dc.contributor.otherMilašin, Jelena
dc.contributor.otherČolić, Snježana
dc.contributor.otherBrković, Božidar
dc.contributor.otherJekić, Biljana
dc.creatorBrajić, Ivana
dc.date.accessioned2019-07-18T13:23:53Z
dc.date.available2019-07-18T13:23:53Z
dc.date.available2020-07-03T09:15:22Z
dc.date.issued2017-12-26
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11247
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6819
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19911/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=1024369038
dc.description.abstractKeratocistični odontogeni tumori (KCOT) su benigne intrakoštane lezije, lokalizovane u donjoj i gornjoj vilici. Ovi tumori su ranije definisani kao ciste vilica zbog svog makroskopskog izgleda. Međutim, njihova agresivna priroda i sklonost ka recidivima, kao i uloga genskih mehanizama u njihovom nastanku, doveli su do toga da se ove lezije svrstaju u tumore glave i vrata. Danas se smatra da su za njihov nastanak ključne mutacije PTCH gena, koje su odgovorne i za nastanak drugih tipova tumora, a detektovane su i u ovim lezijama, bez obzira da li su u pitanju sporadični ili KCOT udruženi sa Nevoid Basal Cell Carcinoma (NBCC) sindromom. Jedan od protoonkogena koji ima uticaj na razvoj brojnih tumora čoveka, a između ostalog i oralnih karcinoma, je H-RAS gen. Ovaj gen ima ulogu u ćelijskoj proliferaciji i diferencijaciji. Mutacije H-RAS gena najčešće su detektovane na poziciji 12. i 13. kodona. Pored mutacija i polimorfizam ovog gena na 81. kodonu (81T/C) se smatra faktorom rizika za nastanak brojnih tumora. Do sada prisustvo mutacija i polimorfizama H-RAS gena nije ispitivano u KCOT. Takođe, predmet dosadašnjih istraživanja nije bilo ni prisustvo i lokalizacija p21hras proteina u ovim lezijama. Uloga ovog proteina, produkta H-RAS gena, ogleda se u prenosu ćelijskog signala od membrane do unutrašnjosti ćelije u cilju kontrole proliferacije i diferencijacije ćelija. Prekomerna ekspresija ovog proteina je konstatovana u različitim humanim tumorima, ali i u normalnim tkivima kao što su i zubni zameci. Važnost povećanog prisustva ovog proteina leži u činjenici da se time može delimično objasniti povećana proliferacija epitela, a tako i agresivno ponašanje KCOT. Lečenje KCOT najčešće podrazumeva dvofaznu proceduru koja obuhvata dekompresiju i, u drugom hirurškom aktu, enukleaciju preostale lezije kombinovanu sa primenom Karnojevog rastvora. S obzirom da dekompresija dovodi do promena u veličini lezije, zadebljanja njenog zida, kao i hiperplazije epitela, interesantno je povezati ove efekte sa promenama na molekularnom nivou. U tom smislu, interesantno je analizirati uticaj dekompresije KCOT na ekspresiju proteina koji su odgovorni za regulaciju ćelijskog ciklusa i apoptoze, kao što su survivin, ciklin D1 i p21hras, što do sada nije ispitivano...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Стоматолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectkeratocistični odontogeni tumorisr
dc.subjectkeratocystic odontogenic tumorsen
dc.subjectdecompressionen
dc.subjectH-RAS geneen
dc.subject81T/C polymorphismen
dc.subjectsurvivinen
dc.subjectcyclin D1en
dc.subjectp21hrasen
dc.subjectdekompresijasr
dc.subjectH-RAS gensr
dc.subject81T/C polimorfizamsr
dc.subjectsurvivinsr
dc.subjectciklin D1sr
dc.subjectp21hrassr
dc.titleAnaliza statusa H-RAS gena i ekspresije survivina i p21ras u keratocističnim odontogenim tumorima pre i nakon dekompresijesr
dc.title.alternativeAnalysis of status of H-RAS gene and expression of survivin and p21ras in keratocystic odontogenic tumors before and after decompressionen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/16385/IzvestajKomisije20673.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/16384/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record