Show simple item record

dc.creatorŠević, Snežana
dc.date.accessioned2019-07-18T12:42:43Z
dc.date.available2019-07-18T12:42:43Z
dc.date.available2020-07-03T14:22:40Z
dc.date.issued2018-12-20
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11228
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija154530607795814.pdf?controlNumber=(BISIS)110018&fileName=154530607795814.pdf&id=12438&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=110018&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije154530609529675.pdf?controlNumber=(BISIS)110018&fileName=154530609529675.pdf&id=12439&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractПредмет докторске дисертације је књижевно стваралаштво Бранка Ћопића у дискурсу интердисциплинарне примене савремених методичких и методолошких приступа у тумачењу и наставној интерпретацији уметничког текста. У истраживање су укључени наставни планови и програми за основну школу, припадника српске заједнице у Републици Хрватској, одобрени уџбеници као и библиотечки фондови (предвиђена лектирна дела). Обиман пишчев опус може се жанровски свести на неколико врста: приповетке (најбројније), лирске песме, романе и комедије. У првом плану је наставно проучавање Ћопићевог прозног и поетског стваралаштва и проблеми рецепције овог корпуса код ученика различитих старосних група у основној школи. Ћопићево дело у контексту српске књижевности и његово примање и деловање посматрано је у наставним околностима и тумачено на методички начин. Како се место и улога књижевног стваралаштва Бранка Ћопића у настави српског језика и књижевности у основној школи мењала током времена, у докторском раду истраживао се и опсег тих промена. Посебна пажња је посвећена испитивању начина на који је књижевно дело Бранка Ћопића методички обрађено у читанкама за основне школе. Истраживана је и функционална примена различитих облика и метода рада при наставној обради лектире (када се Ћопићево дело изучава у дискурсу домаће лектире). Снимљена је и опремљеност библиотека (школске, сеоске и градске) на које су упућени испитаници. Наставни пројекти својом методичком поставком и методолошком поузданошћу треба да афирмишу стваралачку, истраживачку и проблемску наставу књижевности и да, указујући на књижевне вредности Ћопићевих дела, потврде њихову погодност за остваривање читавог низа наставних циљева. У ту сврху извршено је анкетирање ученика основне школе у коме се кроз питања затвореног и отвореног типа испитало како данашњи ученици примају Ћопићево дело и у којој мери познају и уважавају његов, шири и ужи, књижевни и културни контекст. У закључку рада представљени су резултата до којих се дошло у истраживању са циљем да се понуде оригинални методички пројекти наставног проучавања књижевног дела Бранка Ћопића у школи и да се антиципирају нова гледишта на Ћопићево дело у будућим наставним плановима и програмима, пројектима рада и нивоима обраде.sr
dc.description.abstractPredmet doktorske disertacije je književno stvaralaštvo Branka Ćopića u diskursu interdisciplinarne primene savremenih metodičkih i metodoloških pristupa u tumačenju i nastavnoj interpretaciji umetničkog teksta. U istraživanje su uključeni nastavni planovi i programi za osnovnu školu, pripadnika srpske zajednice u Republici Hrvatskoj, odobreni udžbenici kao i bibliotečki fondovi (predviđena lektirna dela). Obiman piščev opus može se žanrovski svesti na nekoliko vrsta: pripovetke (najbrojnije), lirske pesme, romane i komedije. U prvom planu je nastavno proučavanje Ćopićevog proznog i poetskog stvaralaštva i problemi recepcije ovog korpusa kod učenika različitih starosnih grupa u osnovnoj školi. Ćopićevo delo u kontekstu srpske književnosti i njegovo primanje i delovanje posmatrano je u nastavnim okolnostima i tumačeno na metodički način. Kako se mesto i uloga književnog stvaralaštva Branka Ćopića u nastavi srpskog jezika i književnosti u osnovnoj školi menjala tokom vremena, u doktorskom radu istraživao se i opseg tih promena. Posebna pažnja je posvećena ispitivanju načina na koji je književno delo Branka Ćopića metodički obrađeno u čitankama za osnovne škole. Istraživana je i funkcionalna primena različitih oblika i metoda rada pri nastavnoj obradi lektire (kada se Ćopićevo delo izučava u diskursu domaće lektire). Snimljena je i opremljenost biblioteka (školske, seoske i gradske) na koje su upućeni ispitanici. Nastavni projekti svojom metodičkom postavkom i metodološkom pouzdanošću treba da afirmišu stvaralačku, istraživačku i problemsku nastavu književnosti i da, ukazujući na književne vrednosti Ćopićevih dela, potvrde njihovu pogodnost za ostvarivanje čitavog niza nastavnih ciljeva. U tu svrhu izvršeno je anketiranje učenika osnovne škole u kome se kroz pitanja zatvorenog i otvorenog tipa ispitalo kako današnji učenici primaju Ćopićevo delo i u kojoj meri poznaju i uvažavaju njegov, širi i uži, književni i kulturni kontekst. U zaključku rada predstavljeni su rezultata do kojih se došlo u istraživanju sa ciljem da se ponude originalni metodički projekti nastavnog proučavanja književnog dela Branka Ćopića u školi i da se anticipiraju nova gledišta na Ćopićevo delo u budućim nastavnim planovima i programima, projektima rada i nivoima obrade.sr
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectрецепцијаsr
dc.subjectrecepcijasr
dc.subjectBranko Ćopićsr
dc.subjectpoezijasr
dc.subjectprozasr
dc.subjectmetodički modelisr
dc.subjectБранко Ћопићsr
dc.subjectпоезијаsr
dc.subjectпрозаsr
dc.subjectметодички моделиsr
dc.titleRecepcija književnog dela Branka Ćopića u nastavisr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45824/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45825/IzvestajKomisije.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record