Show simple item record

Factors of management of the karate club

dc.contributor.advisorPerić, Dušan
dc.contributor.otherNešić, Milan
dc.contributor.otherCarić, Marko
dc.creatorRadoš, Lazar
dc.date.accessioned2019-07-08T11:43:05Z
dc.date.available2019-07-08T11:43:05Z
dc.date.available2020-07-04T14:21:06Z
dc.date.issued2019-06-24
dc.identifier.urihttps://educons.edu.rs/studije/doktorske-studije/repozitorijum/sr
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11217
dc.description.abstractPredmet ovog istraživanja su upravljački elementi iz prostora sportskog menadžmenta i analizirani su na primeru karate klubova. Cilj istraživanja je da se na bazi percepcije različitih aktera karate sporta (osoba sa različitim ulogama u karateu) detektuju faktori koji modeluju rad karate kluba a potiču iz eksternog i internog okruženja. Svi ispitanici potiču sa teritorije AP Vojvodine i stariji su od 16 godina. Za analizu varijabli koje se odnose na opšta pitanja klupskog menadžmenta (strukturu aktivnih članova, izvorа finansiranja, strukturu stručnog i rukovodećeg kadra) slučajnim izborom formiran je uzorak 24 kluba. Podaci o uticaju elemenata eksternog okruženja na rad karate klubova prikupljeni su na uzorku od 266 ispitanika (12 rukovodilaca, 16 trenera i 238 roditelja dece koja vežbaju karate). Podaci o uticaju elemenata internog okruženja na rad karate klubova, kao i podaci o pojedinim aspektima kvaliteta usluga u karateu, prikupljeni su na uzorku od 142 ispitanika (72 takmičara, 26 rekreativaca i 44 roditelja). Osnovne istraživačke tehnike kojima su prikupljeni podaci su ankеtiranje, intervjuisanje i skaliranje. Rezultati pokazuju da sa prelaskom u juniorski uzrast članstvo svih karate klubova drastično opada. U većini klubova postoje 1 do 3 trenera koji su istovremeno i osnivači, a obavljaju i gotovo sve druge klupske funkcije, uključujući i funkciju menadžera. Najveći broj klubova organizovan je kao sportsko udruženje, a funkcionišu kao karate škole. Osnovni izvor prihoda svih anketiranih klubova je članarina, dok su svi drugi izvori gotovo zanemarljivi. Veoma mali broj klubova ima i finansijsku podršku lokalne samouprave. Ni jedan klub nema profesionalno angažovanog trenera ni menadžera, već su svi prijavljeni kao volonteri. U prostoru delovanja eksternih elemenata definisana su 4 hijerarhijska faktora: umreženost u aktuelni sportski menadžment, organizaciona kultura, lokalno okruženje, te transparentnost i javno mnjenje. U prostoru delovanja internih elemenata definisana su dva faktora: finansije i veza sa lokalnim okruženjem, te kvalitet struke. U prostoru kvaliteta usluga karate klubova ekstrahovana su dva faktora: materijalna baza usluge, te kvalitet trenera i usluga.sr
dc.language.isosrpsr
dc.publisherУниверзитет Едуконс, Факултет за спорт и туризамsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет Едуконсsr
dc.subjectSportski menadžmentsr
dc.subjectkarate klubsr
dc.subjectdruštveni faktorisr
dc.subject.classificationFiziĉko vaspitanje i sportsr
dc.titleFaktori upravljanja karate klubomsr
dc.title.alternativeFactors of management of the karate cluben
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/61855/bitstream_61855.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/61856/bitstream_61856.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_11217


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record