Show simple item record

dc.contributor.advisorВујовић Стојановић, Милка М.
dc.contributor.otherЗечевић, Станко П.
dc.contributor.otherКајтез, Слободан Б.
dc.contributor.otherЧпајак, Горан Ж.
dc.contributor.otherЗељић, Ненад
dc.creatorЈелић Б., Ивана
dc.date.accessioned2019-06-27T10:29:17Z
dc.date.available2019-06-27T10:29:17Z
dc.date.available2020-07-03T17:19:07Z
dc.date.issued2019-02-04
dc.date.submitted2018-10-29
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11203
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/360
dc.description.abstractУ докторском уметничком пројекту „Структуре човека – ликовно истраживање ирационалног“ сагледава се и разматра улога ирационалног у уметничком процесу. Ирационално се посматра у виду неразјашњених и недоречених вредности које због несхватљивости свог карактера трансцендирају оквире рационалног сазнања. Термину ирационално се приступа кроз одређивање теоријског оквира и примере уметничког рада. Истичу се духовне вредности дела и њихов хуманистички значај. Штавише, узевши да су ирационалне вредности саставни део човека, разматра се у којој мери се уметнички процес може посматрати као процес идентификације и самопотврђивања. При овоме се истиче одлика уметничког процеса која се односи на комплексност његове спознаје. Разматра се теорија интуиције Benedetto Croce-а (Бенедето Кроче) као замисао посматрања ирационалних вредности у уметности, као и улога архетипа кроз колективно несвесно појединца. Разматра се значење уметничке стварности као специфичног оквира који усмерава стваралачки израз. Разматра се улога осећања у уметничком процесу, кроз ирационални карактер и као неизоставни део човека. Појам структура се сагледава у склопу мотива човека и формулације уметничког израза. Мотив човека се представља кроз његову примарност у уметничком раду и улогу посредника уметничког процеса, као фокусна тачка односа уметник-дело-посматрач. При томе се разматрају питања која се тичу: начина изградње човекове форме у уметничком изразу, улоге лика човека у уметничком процесу, схватања ирационалног кроз ликовне карактеристике дела. Паралелно са теоријским објашњењем, реализовани уметнички радови се представљају као непосредни и практични примери у склопу истраживања.sr
dc.language.isoscen
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметностиsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет уметности у Београдуsr
dc.subjectчовекen
dc.subjectирационалноen
dc.subjectликовноen
dc.subjectдуховноen
dc.subjectидентификацијаen
dc.subjectинтуицијаen
dc.subjectархетипen
dc.subjectструктураen
dc.subjectизразen
dc.subjectсликаen
dc.titleСтруктуре човека-ликовно истраживање ирационалногsr
dc.typeotheren
dc.rights.licenseARRen
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/56223/ДУП - ИВАНА ЈЕЛИЋ.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/56224/(Ivana Jelić) Strukture čoveka - likovno istraživanje iracionalnog.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record