Show simple item record

Strategic marketing planning of information systems in business

dc.contributor.advisorJaničić, Radmila
dc.contributor.otherЈаничић, Радмила
dc.contributor.otherKostić-Stanković, Milica
dc.contributor.otherКостић-Станковић, Милица
dc.contributor.otherGligorijević, Mirjana
dc.creatorĆorović, Bekim
dc.date.accessioned2019-06-19T10:13:22Z
dc.date.available2019-06-19T10:13:22Z
dc.date.available2020-07-03T09:38:44Z
dc.date.issued2019-01-18
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11195
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6795
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19830/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=515663514
dc.description.abstractPredmet istraživanja doktorske disertacije je teorijski i praktični aspekt strateškog planiranja marketing informacionih sistema u poslovanju, uz proveru i uvođenje novog pristupa i metoda u formiranju informacionog sistema u poslovanju. U disertaciji je urađeno istraživanje u oblasti novih pristupa formiranja informacionih sistema u poslovanju, uključujući nove vidove prikupljanja podataka putem Interneta, društvenih mreža i visokointeraktivne online komunikacije. Istraživanje je obuhvatilo preglednu analizu i sistematizaciju postojećih znanja u oblasti kvalitativnih i kvantitativnih metoda marketinških istraživanja u cilju formiranja infomacionog sistema u poslovanju, komparaciju, prednosti i mane u odnosu na klasične metodologije formiranja informacionog sistema i analizu problema sa kojima se istraživači susreću prilikom koncipiranja i implementacije informacionog sistema u procesu podrške poslovanja. Osnovni cilj istraživanja doktorske disertacije je razvoj i unapređenje metodologije za strateško planiranje, koncipiranje i implementaciju marketinških informacionih sistema, kao sistema podrške u procesu poslovanja. Posebni ciljevi istraživanja bili su sistematizacija i naučna analiza dosadašnjih primera strateškog planiranja marketing informacionih sistema u procesu poslovanja iz naučne literature i prakse, istraživanje uticaja podrške marketing informacionih sistema u svim aspektima procesa poslovanja, kao i analiza poslovnih praksi i ponude na tržištu marketing informacionih sistema u Srbiji i regionu. Specifičan cilj istraživanja je razvijanje svesti kod zaposlenih u kompanijama o značaju primene strateškog planiranja marketing informacionih sistema u poslovanju. U disertaciji su naglašene prednosti primene marketing informacionih sistema, kao platforme u procesu poslovnog odlučivanja. Ukazano je na važnost teorijskog i praktičnog unapređenja ove oblasti i njene primene u praksi. Istraživanje predmeta doktorske disertacije u teorijskom delu zasnovano je na sistematizaciji, analizi i sintezi relevantne literature i ostvarenih rezultata istraživanja iz oblasti strateškog marketinga, marketing informacionih sistema, istraživanja tržišta i projektnog menadžmenta. Ova sistematizacija znanja spojila je teoretsku osnovu disertacije sa hipotezama koje su definisane modelom istraživanja. Potom su analizirane posebno kvalitativne i kvantitativne metodologije istraživanja, kao i softveri koji se koriste tokom implementacije marketing informacionih sistema u poslovanju. Posebno poglavlje je posvećeno onlajn uzorkovanju, metodologijama uzorkovanja, analizi potencijalnih ograničenja nametnutih korišćenjem Internet uzoraka i metoda prevazilaženja tih ograničenja.sr
dc.description.abstractThe doctoral disertation present theoretical and practical aspect pf strategic marketing information systems in bussines, according to new bussines approach and methodology in forming information systems in bussines. In doctoral disertation is present empirical research in field of new approach in forming information systems in bussines, including new types of collecting data on Internet, social media and highinteractive online communications. Research give analysis and sistematization of theoretical knowledge in field of qualitative and guantitative methods of marketing research in order to form information systems in bussines as competetive strengh and opportunities for better position on market place. Basci goal of researh of doctoral disertation is development and imrpivement of methodologies for strategic marketing planning and implementation of marketing information systems, as platform and base in process of strategic marketing planning. Specific goal of research was systematization and scienfic analysis of good examples of strategic marketing planning of information systems in bussines process, according to scientific literature, as well as, based on research of impact of marketing information systems in all aspects of bussines process. Analysis taked place on market of Serbia and region. Specific goal was development of internal marketing awareness in companies about importance of implementation of strategic marketing information systems in bussines process. Doctoral disertation present importance of strategic marketing information systems, as platform in process of bussines decision. The disertation emphasize that on bussines process is important theoretical aspect, as well as, empirical research, based on systematization, analysis, sintesis of relevant iterature and research's results in field of strategic marketing planning of information systems in bussines decision making. This sistematization of knowledge present merge of theotetical knowledge and research models. The disertation gives analysis of quantitative and qualitative methodologies of research, as well as software wich are used in implementation of strategic marketing information systems in bussines. Special aspect is given to online research, as base for implementation of strategic marketing models for bussines.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет организационих наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectStrateško marketing planiranjesr
dc.subjectStrategic marketing planningen
dc.subjectmarketing researchen
dc.subjectmarketing information systemsen
dc.subjectInternet researchen
dc.subjectstrategic marketing models for bussines.en
dc.subjectmarketing istraživanjesr
dc.subjectmarketing informacioni sistemisr
dc.subjectInternet istraživanjesr
dc.subjectstrateški modeli poslovanja.sr
dc.titleStrateško planiranje marketing informacionog sistema u poslovanjusr
dc.title.alternativeStrategic marketing planning of information systems in businessen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22172/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22173/IzvestajKomisije20610.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22172/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22173/IzvestajKomisije20610.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_11195


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record