Show simple item record

Diachronic development of english nouns, from the old to modern english period , based on the corpus of selected literary texts, with a particular emphasis on irregular plurals

dc.contributor.advisorЛончар-Вујновић, Мирјана
dc.creatorПавић-Панић, Александра Д.
dc.date.accessioned2019-06-04T13:28:42Z
dc.date.available2019-06-04T13:28:42Z
dc.date.available2020-07-04T13:52:39Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urieteze.pr.ac.rssr
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11161
dc.description.abstractПредмет истраживања су именице енглеског језика и њихов дијахронијски развој од почетка староенглеског периода и првих писаних текстова, преко средњеенглеског до модерног и, наравно, савременог енглеског језика, уз посебан осврт на именице са тзв. неправилном множином. Енглески језик води порекло од протоиндоевропског језика те на почетку развоја има развијен флективни систем. Према језичкој структури и веома развијеној флексији припадао је синтетичком типу језика. Међутим, временом је претрпео одређене квалитативне промене, које су допринеле упрошћавању и, најзад, готово потпуном губљењу флексије, што резултира преласком из синтетичког у аналитички тип језика. У нашем научном истраживању бавимо се синхроно-дијахроном анализом именица, са примарним циљем да покажемо њихов историјски развој и да кроз примере илуструјемо промене на плану флексије. У раду су обрађене категорије именица које сматрамо најрелевантнијим у оквирима постављене теме истраживања. Рад се састоји од теоријског и практичног дела. У теоријском делу дисертације, ослањајући се на релевантне лингвистичке изворе, дат је опис три поменута периода у развоју енглеског језика, уз приказ именичког система и његових карактеристика. У другом делу рада, базираном на истраживању спроведеном на одабраном корпусу из репрезентативних књижевних извора, представљени су резултати овог емпиријског истраживања на следећим текстовима из староенглеског периода: The Voyages of Ohthere and Wulfstan, The Battle of Maldon, Anglo-Saxon Chronicle, Cædmon’s Hymn, The Dream of the Rood, The Lord’s Prayer, као и из најпознатијег средњеенглеског књижевног извора – Chaucer's Prologue to the Canterbury Tales. Основне хипотезе односе се на следеће тврдње: 1. Именице су током староенглеског развојног периода имале богату флексију; 2. Енглески језик је у староенглеском периоду био синтетички тип језика; 3. Именице, током настанка и развоја енглеског језика, често су мењале групу којој су припадале; 4. Током средњеенглеског периода развоја језика флексија је редукована; 5. Смањење флективних наставака условило је типолошку промену енглеског језика – прелазак из синтетичког у аналитички тип језика; 6. Именице модерног периода развоја енглеског језика карактерише губитак флексије и свођење флективних наставака на наставак -(e)s/’s. Резултати анализе староенглеских и средњеенглеских именичких облика и њихових преводних еквивалената у савременом енглеском језику указују на то да се староенглески период одликовао присуством различитих флективних наставака, који су се током средњеенглеског периода редуковали и свели на један наставак у модерном периоду. Поред наведеног, дата анализа је показала да је известан број именица, упркос времену, успео да задржи облике множине из прошлости. Такве именице представљају изузетке, односно, примере неправилне множине у савременом енглеском језику – термин који егзистира у савременим енглеским граматикама. Квантитативни и квалитативни резултати до којих смо дошли у нашем истраживању поткрепили су теоријске поставке и хипотезе од којих смо кренули и, као такве, представљају допринос историјској лингвистици. Сматрамо да наше истраживање може послужити као аналитички модел за испитивања и других врста речи значајних за развој енглеског језика и њихове крајње, савремене језичке манифестације. У практичном смислу, резултати до којих смо дошли одразиће се у области преводилаштва, као и на наставу енглеског језика у учионици као могући мотивациони фактор за учење језика.sr
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет у Приштини (Косовска Митровица), Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Приштини [Косовска Митровица]sr
dc.subjectстароенглескиsr
dc.subjectсредњеенглескиsr
dc.subjectмодерни енглескиsr
dc.subjectпромене у језикуsr
dc.subjectименицеsr
dc.subjectфлексија именицаsr
dc.subjectнеправилна множинаsr
dc.subjectанализаsr
dc.subjectсинхронијаsr
dc.subjectдијахронија.sr
dc.titleДијахронијски развој именица почев од староенглеског до модерног периода развоја енглеског језика на корпусу из књижевности, са посебним освртом на неправилну множину именицаsr
dc.title.alternativeDiachronic development of english nouns, from the old to modern english period , based on the corpus of selected literary texts, with a particular emphasis on irregular pluralsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/61250/aleksandra_pavic_panic_dd.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/61251/izvestaj_aleksandra_pavic_panic.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/61250/aleksandra_pavic_panic_dd.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/61251/izvestaj_aleksandra_pavic_panic.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_11161


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record