Show simple item record

Morphological characteristics of the nutrient canals of the maxillary alveolar and palatine process and their anatomic relationship with the greater palatine artery and nerve

dc.contributor.advisorBrković, Božidar
dc.contributor.otherVujašković, Goran
dc.contributor.otherMucić, Dinka
dc.contributor.otherAndrić, Miroslav
dc.contributor.otherMašulović, Dragan
dc.creatorĆetković, Dejan
dc.date.accessioned2019-02-08T15:49:40Z
dc.date.available2019-02-08T15:49:40Z
dc.date.available2020-07-03T09:15:20Z
dc.date.issued2018-09-28
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10747
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6597
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19392/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50898191
dc.description.abstractNove naučne metode u anatomskim istraživanjima pružaju detaljnije i sveobuhvatnije prepoznavanje i proučavanje finih anatomskih struktura, njihovih međusobnih odnosa, a time i primenu ovih saznanja u kliničkoj praksi. Za sada u literaturi nema relevantnih podataka o morfološkim karateristikama neurovaskularnih (nutritivnih) kanala u predelu palatinalne kompaktne kosti alveolarnog i nepčanog nastavka gornje vilice. Njihova učestalost i lokalizacija, kao i odnos sa velikom nepčanom arterijom i nervom imaju uticaj na efikasnost primene sprovodne anestezije za prednje i srednje gornje zubne grane pristupom sa palatinalne strane. Ciljevi: Ovo istraživanje imalo je za ciljeve da ispita i uporedi učestalost, položaj i morfološke karateristike nutritivnih kanala alveolarnog i nepčanog nastavka gornje vilice sa nepčane strane, kortikalnu poroznost, morfološke karakteristike bočnih grana velike nepčane arterije i nerva i njihov odnos sa nutritivnim kanalima, kao i da ispita i uporedi kliničke i kardiovaskularne parametre sprovodne anestezije prednjih i srednjih gornjih zubnih grana pristupom sa nepčane strane posle primene 4% artikaina sa epinefrinom (1:100,000) standardnom karpul brizgalicom i aparatom za kontinuiranu i kontrolisanu primenu anestetičkog rastvora. Materijal i metod: Metodološki, ova studija je podeljena u dve odvojene celine. U prvom delu studije korišćeni su metodološki postupci u okviru anatomskog istraživanja koji su obuhvatili osteološku, disekcionu, histološku i radiološku analizu. Drugi deo studije se odnosio na kontrolisano kliničko istraživanje efekata intraoralne lokalne anestezije. Osteološka analiza obuhvatila je 20 suvih lobanja odnosno 40 kostiju maksile tri različite starosne dobi, oba pola, na kojima su registrovani morfološki parametri, anatomske varijacije i koštane malformacije. Analizirani su širina (debljina) i visina alveolarnog nastavka u očnjačkoj i premolarnoj regiji obostrano, zatim veličina poprečnog preseka nepčanog sulkusa, njihovo međusobno rastojanje kao i rastojanje između nosne bodlje (spinae nasalis) i struktura nepčanog nastavka. Takođe registrovani su i morfometrijski VI parametri definisani veličinom i pozicijom velikog nepčanog otvora i njegovim rastojanjem sa okolnim anatomskim strukturama...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Стоматолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectneurovaskularni (nutritivni) kanalisr
dc.subjectneurovascular (nutrient) canalsen
dc.subjectkoštana poroznostsr
dc.subjectalveolarni nastavaksr
dc.subjectnepčani nastavaksr
dc.subjectvelika nepčana arterijasr
dc.subjectveliki nepčani nervsr
dc.subjectAMSA anestezijasr
dc.subjectbone porosityen
dc.subjectalveolar processen
dc.subjectpalatine processen
dc.subjectgreater palatine arteryen
dc.subjectgreater palatine nerveen
dc.subjectAMSA anesthesiaen
dc.titleMorfološke karakteristike nutritivnih kanala alveolarnog i nepčanog nastavka gornje vilice i njihov anatomski odnos sa velikom nepčanom arterijom i nervomsr
dc.title.alternativeMorphological characteristics of the nutrient canals of the maxillary alveolar and palatine process and their anatomic relationship with the greater palatine artery and nerveen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseARR
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/16370/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/16371/IzvestajKomisije19069.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_10747


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record