Show simple item record

Predictors of English language proficiency among non-English major university students in Serbia ; Показатели успеваемости в изучении английского языка у студентов нефилологических направлений в Сербии

dc.contributor.advisorTomović, Nenad
dc.creatorRadosavljević-Krsmanović, Anica
dc.date.accessioned2019-01-25T15:29:07Z
dc.date.available2019-01-25T15:29:07Z
dc.date.available2020-07-03T10:11:05Z
dc.date.issued2018-09-19
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10692
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6550
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19308/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50918671
dc.description.abstractОсновни предмет истраживања у овој дисертацији jeсте испитивање индивидуалних разлика, које у целини чине општи став према енглеском језику и учењу енглеског језика, као предиктора постигнућа у учењу овог језика код студената нефилолошких студија у Србији. У ту сврху поставили смо следеће циљеве: (1) да одредимо који фактори, односно индивидуалне разлике чине општи став према енглеском језику и учењу енглеског језика студената нефилолошких студија у Србији; (2) да утврдимо у којој мери су те индивидуалне разлике изражене код ових испитаника; (3) да испитамо да ли постоје разлике у изражености ових индивидуалних разлика на појединачним подузорцима; (4) да утврдимо које индивидуалне разлике представљају предикторе постигнућа у учењу енглеског језика код одабране групе испитаника. Последњи, притом споредни циљ истраживања био је да се испита могућност постојања алтернативних индикатора постигнућа, поред броја поена на тесту знања енглеског језика, који је коришћен као основни показатељ постигнућа у учењу овог језика...sr
dc.description.abstractThe general objective of this study is the examination of individual differences, that general attitude towards English and learning English consists of, as predictors of English language proficiency among non-English major university students in Serbia. To that objective we set up the following aims: (1) to identify the factors, i.e. individual differences, that form the general attitude towards English and learning English; (2) to determine to what extent the individual differences exist among the participants; (3) to examine whether there are differences in the existence of the individual differences among subgroups of participants; (4) to determine which individual differences are predictors of English language proficiency. The last objective of the study was to examine the possibility of the existence of alternative indicators of English language proficiency, besides English proficiency test score, which was used as the main indicators of the participants’ English language proficiency...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectучење енглеског језикаsr
dc.subjectEnglish language learningen
dc.subjectproficiencyen
dc.subjectpredictorsen
dc.subjectindividual differencesen
dc.subjectnon-English major university studentsen
dc.subjectпостигнућеsr
dc.subjectпредикториsr
dc.subjectиндивидуалне разликеsr
dc.subjectстуденти нефилолошких студијаsr
dc.titleПредиктори постигнућа у учењу енглеског језика код студената нефилолошких студија у Србијиsr
dc.title.alternativePredictors of English language proficiency among non-English major university students in Serbia ; Показатели успеваемости в изучении английского языка у студентов нефилологических направлений в Сербииen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/29016/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/29017/IzvestajKomisije18888.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/29016/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/29017/IzvestajKomisije18888.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_10692


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record