Show simple item record

Utopia and dystopia in serbian prose in the second half of the 20th century ; Утопия и дистопия в сербской прозе второй половины хх века

dc.contributor.advisorPetrović, Predrag
dc.creatorJović, Monja
dc.date.accessioned2019-01-25T15:28:55Z
dc.date.available2019-01-25T15:28:55Z
dc.date.available2020-07-03T10:10:04Z
dc.date.issued2018-09-11
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10677
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6509
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19260/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50905615
dc.description.abstractЦиљ истраживања је успостављање једног могућег развојног лука који су у систему српске књижевности оцртала дела са утопијско-дистопијским тематско-мотивским предзнаком. Услед сложености и интердисциплинарне ширине појма утопија, те популарног/тривијалног карактера великог дела ове врсте књижевне праксе, српска наука о књижевности се ретко дотицала темељног позиционирања одређене групе дела у овај жанр. Отуда се даје кратак компаративни преглед позиције утопије и дистопије у англо-америчкој науци о књижевности, те развоја утопијских студија. Овај компаративни прилаз заступљен је кроз цео рад, услед покушаја да се утопијско-дистопијски комплекс у српској књижевности доведе у везу са ширим, најчешће англо-америчким оквиром...sr
dc.description.abstractThe aim of the research is to establish one possible development arch outlined in the Serbian literary system by works with utopian-dystopian thematic-motive sign. Due to the complexity and interdisciplinary width of the term utopia, and the popular/ trivial character of a large part of this literary practice, the Serbian literary science rarely went into the thorough positioning of a specific group of works into this genre. Therefore, a brief comparative overview of utopia and dystopia position in the Anglo-American literary science and the development of utopian studies are presented. This comparative approach is represented throughout the dissertation, due to the attempt to connect the utopian-dystopian complex in Serbian literature with a wider, mostly Anglo-American framework...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectсрпска књижевност друге половине двадесетог векаsr
dc.subjectSerbian prose in the second half of the 20th centuryen
dc.subjectутопијаsr
dc.subjectдистопијаsr
dc.subjectЂорђе Јовановићsr
dc.subjectВладан Десницаsr
dc.subjectЕрих Кошsr
dc.subjectИван Ивањиsr
dc.subjectБорислав Пекићsr
dc.subjectВојислав Деспотовsr
dc.subjectutopiaen
dc.subjectdystopiaen
dc.subjectĐorđe Jovanovićen
dc.subjectVladan Desnicaen
dc.subjectErih Košen
dc.subjectIvan Ivanjien
dc.subjectBorislav Pekićen
dc.subjectVojislav Despotoven
dc.titleУтопија и дистопија у српској прози друге половине двадесетог векаsr
dc.title.alternativeUtopia and dystopia in serbian prose in the second half of the 20th century ; Утопия и дистопия в сербской прозе второй половины хх векаen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28757/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28758/IzvestajKomisije18855.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28757/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28758/IzvestajKomisije18855.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_10677


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record