Show simple item record

Study and modification of TiO2 thin layers deposited by physical vapor deposition methods for photocatalytic application

dc.contributor.advisorPetrović, Suzana
dc.contributor.otherDojčilović, Jablan
dc.contributor.otherStojadinović, Stevan
dc.creatorPjević, Dejan J.
dc.date.accessioned2019-01-25T15:28:43Z
dc.date.available2019-01-25T15:28:43Z
dc.date.available2020-07-03T09:51:08Z
dc.date.issued2018-09-24
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10674
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6553
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19310/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50913551
dc.description.abstractThe subject of this PhD thesis is formation and characterization of TiO2 thin layers deposited by three different physical vapor deposition (PVD) methods. The aim was to define conditions for producing thin layers with optical characteristics that are desirable for photocatalytic purposes. Beside monitoring the impact of deposition parameters during synthesis of TiO2 thin layers, to achieve the aim effects of different annealing conditions were investigated, roles of the oxygen and titanium vacancy places in the crystal lattice and effects of nitrogen doping and role of the nitrogen incorporation sites in crystal lattice on optical and photocatalytic properties were studied. Some of the characterization techniques employed in this research were transmission electron microscopy, Rutherford backscattering spectrometry, X-ray diffraction and spectroscopy techniques: X-ray photoemission and UV/Vis. Experimental results in the thesis are divided into three sections which are referred to PVD method used for deposition of thin films: e-beam assisted evaporation, RF magnetron sputtering and reactive ion sputtering...sr
dc.description.abstractПредмет истраживања ове докторске дисертације обухвата формирање танких слојева TiO2 уз помоћ три различите физичке методе депоновања и њихову карактеризацију. Циљ је проналажење најпогодније методе и услова синтезе којом би се добили ТiO2 танки слојеви са оптичким особинама које су пожељне за њихову фотокаталитичку примену. У сврху постизања тог циља поред промене различитих параметара приликом синтезе слојева, посматрани су и ефекти одгревања слојева под различитим условима, улога вакантних места кисеоника и титана у кристалној структури као и ефекти допирања азотом и улога места уградње примесних атома у кристалну решетку на оптичке и фотокаталитичке особине материјала. За карактеризацију добијених слојева најчешће коришћене технике у оквиру ове дисертације су: трансмисиона електронска микроскопија, спектрометрија Радерфордовим повратним расејањем, рендгенска кристалографија и спектроскопске методе: фотоемисија изазвана меким Х-зрацима и UV/Vis. Експериментални део рада је подељен у три целине и то према методама којима су формирани TiO2 танки слојеви: напаравање помоћу снопа електрона, радио-фреквентно реактивно распрашивање и реактивно распрашивање јонским снопом.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Физички факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/171023/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectТiO2sr
dc.subjectTiO2en
dc.subjectтанки слојевиsr
dc.subjectдепоновањеsr
dc.subjectдопирање азотомsr
dc.subjectфотокатализаsr
dc.subjectthin layersen
dc.subjectdepositionen
dc.subjectnitrogen dopingen
dc.subjectphotocatalysisen
dc.titleПроучавање и модификација танких слојева ТiО2 добијених физичким методама депоновања за фотокаталитичку применуsr
dc.title.alternativeStudy and modification of TiO2 thin layers deposited by physical vapor deposition methods for photocatalytic applicationen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/25212/IzvestajKomisije18890.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/25211/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record