Show simple item record

Knowledge Extraction and Visualization from Textual Sources Intended for Construction Project Management

dc.contributor.advisorKovačević, Miloš
dc.contributor.otherIvanišević, Nenad
dc.contributor.otherPraščević, Nataša
dc.contributor.otherIvković, Branislav
dc.contributor.otherMilutinović, Veljko
dc.creatorNedeljković, Đorđe Lj.
dc.date.accessioned2019-01-18T09:36:19Z
dc.date.available2019-01-18T09:36:19Z
dc.date.available2020-07-03T08:29:54Z
dc.date.issued2018-07-06
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6485
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10623
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19221/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513801618
dc.description.abstractТоком животног циклуса инвестиционог пројекта ствара се велики корпус неструктуираних и полуструктуираних докумената. Традиционални приступи у складиштењу и организовању информација из неструктуираних податка су оријентисани на рад са документима, што их чини неподесним за анализу и издвајање знања. У неструктуираним документима је отежано прикупљање, анализа и поновно коришћење релевантних информација у интегралном облику, што може изазвати проблеме на пројекту услед неблаговремених или неодговарајућих одлука. У овој дисертацији је приказана репрезентација информација издвојених из неструктуираних текстуалних докумената у облику графа значајних фраза, који корисницима треба да омогући визуелизацију и анализу значајних чињеница на пројекту са минималном количином уложеног труда. Са циљем да се конструише доменски независна репрезентација са минималним трудом експерта за претходно конфигурисање, значајне фразе су детектоване у вишејезичном окружењу применом статистичких мера за одређивање корелисаности пара речи. Граф садржи аутоматски издвојене значајне фразе које су повезане на основу сличности семантичких контекста. Репрезентација је имплементирана у графовској бази података што корисницима омогућава да детектују и визуелизују различите скривене обрасце у подацима. Неинформативне фразе су филтриране кроз поступке одређивања ентропије скупа контекста и динамичности суседства фразе кроз више графова који представљају тренутке у времену. Приказана је хеуристика за издвајање комплексних концепата, заснована на итеративној процедури за детекцију блиских фраза које припадају истом семантичком подграфу. Могућности примене предложене репрезентације су демонстриране на графу конструисаном за постојећи корпус докумената са међународног инвестиционог пројекта.sr
dc.description.abstractDuring a construction project lifecycle, an extensive corpus of unstructured or semi-structured text documents is generated. Traditional approaches for information storing and organizing are document-oriented, which is highly inconvenient for data analysis and knowledge extraction. The nature of unstructured sources impedes users’ acquisition, analysis, and reuse of relevant information, leading to possible negative effects in the project management process. This dissertation suggests a procedure for automatic extraction of relevant project concepts from unstructured text documents. Concepts are organized in the form of a key-phrase network, intended to provide users with the possibility to visualize and analyze valuable project facts with less effort. With the objective of constructing a domain-independent and language-independent key-phrase network, with minimal expert involvement for configuration, an approach to detect key phrases was examined by using measures of correlation for word pairs. A network contains key phrases automatically extracted from various types of unstructured documents, with relations based on the similarity of semantic contexts. The representation was implemented as a graph database, enabling project participants to extract and visualize various patterns in data. The problem of noisy key phrases was reduced by introducing the entropy score for a set of co-occurring contexts and the measure of phrase neighborhood dynamics throughout construction project lifecycle. A heuristic for extraction of complex concepts is presented, based on the iterative procedure for detection of adjacent key phrases belonging to a same semantic subnetwork. Possible applications, such as concept tracking through time or determination of communication patterns between project participants, is demonstrated using a key-phrase network generated for the existing document corpus from an international construction project.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Грађевински факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/36009/RS//
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/36048/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectнеструктуирани подациsr
dc.subjectunstructured dataen
dc.subjectkey-phrase extractionen
dc.subjectentropyen
dc.subjectsemantic networken
dc.subjectrelationshipen
dc.subjectkey-phrase networken
dc.subjectvisualizationen
dc.subjectneighborhood dynamicsen
dc.subjectproject managementen
dc.subjectиздвајање значајних фразаsr
dc.subjectентропијаsr
dc.subjectсемантичка мрежаsr
dc.subjectрелацијаsr
dc.subjectграф значајних фразаsr
dc.subjectвизуелизацијаsr
dc.subjectдинамичност суседаsr
dc.subjectуправљање пројектимаsr
dc.titleИздвајање и визуелизација знања из текстуалних извора за потребе управљања инвестиционим пројектима у грађевинарствуsr
dc.title.alternativeKnowledge Extraction and Visualization from Textual Sources Intended for Construction Project Managementen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/4373/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/4374/IzvestajKomisije18799.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record