Show simple item record

Model of identification and presentation of soil properties in Krnjevo viticulture area

dc.contributor.advisorĐorđević, Aleksandar
dc.contributor.otherRadmanović, Svjetlana
dc.contributor.otherTomić, Zorica
dc.contributor.otherNešić, Ljiljana
dc.contributor.otherTodić, Slavica
dc.creatorNikolić, Nataša S.
dc.date.accessioned2019-01-18T09:18:39Z
dc.date.available2019-01-18T09:18:39Z
dc.date.available2020-07-03T09:02:51Z
dc.date.issued2018-09-27
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6462
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10594
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19187/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50878479
dc.description.abstractЗемљиште, као компонента тероара која одређује разлике у квалитету вина, је изузетно важно у производњи врхунских вина. Различити корисници се са својствима земљишта детаљно упознају преко педолошких карата, а да би се педолошка карта успешно користила у виноградарству, неопходно je да буде израђена у крупном размеру и на основу података који су добијени анализом великог броја узорака просторно распоређених на малом растојању. Припрема и израда педолошких карата на традиционалан начин има ограничења која се тичу прецизности приказаних детаља и особина земљишта, зато се данас педолошко картирање заснива на рационалним теренским истраживањима и на савременим методама даљинске детекције и просторног предвиђања/геостатистике. Детаљно педолошко истраживање је спроведено у Крњевачком виногорју у винограду Подрума Радовановић, на микролокалитету на коме се производи грожђе за добијање врхунских вина. Узорковање земљишта (око 600 узорака) је спроведено по густој правилној мрежи, чиме су добијени статистички валидни узорци што је показала анализа њихових својстава помоћу геостатистичких метода које се најчешће примењују у свету (АР анализа и криговање). Наиме, геостатистичком анализом активне киселости узетих узорака површинског хоризонта, идентификоване су мање хомогене целине и урађен је методолошки оквир за просторно предвиђање дистрибуције различитих систематских категорија земљишта (комбинујући експертско знање са ауторегресионом анализом и теоријом универзалног кригинга). Места за отварање педолошких профила позиционирана су помоћу кригинга. Педолошка истраживања су обављена на традиционалан начин, при чему је анализом физичких и хемијских својстава земљишта стандардним методама идентификовано четири различите систематске категорије земљишта приказане на педолошкој карти крупног размера...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Пољопривредни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectрендзинаsr
dc.subjectRendzinaen
dc.subjectгајњачаsr
dc.subjectтероаsr
dc.subjectпедолошке картеsr
dc.subjectгеостатистичке методеsr
dc.subjectGajnjacaen
dc.subjectterroiren
dc.subjectsoil mapsen
dc.subjectgeostatistical methodsen
dc.titleМодел идентификације и приказа карактеристика земљишта на подручју крњевачког виногорјаsr
dc.title.alternativeModel of identification and presentation of soil properties in Krnjevo viticulture areaen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13608/IzvestajKomisije18778.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13607/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_10594


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess