Show simple item record

A new model for developing capacity expansion strategies

dc.contributor.advisorRadojičić, Valentina Dž.
dc.contributor.otherBakmaz, Miodrag
dc.contributor.otherStojanović, Mirjana D.
dc.contributor.otherMarković, Goran Z.
dc.contributor.otherGajin, Slavko
dc.creatorMitrović, Slobodan D.
dc.date.accessioned2019-01-11T13:30:35Z
dc.date.available2019-01-11T13:30:35Z
dc.date.available2020-07-03T09:13:12Z
dc.date.issued2018-09-14
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6432
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10580
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19147/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=512521386
dc.description.abstractNove širokopojasne tehnologije i stalno rastući obim saobraćaja imaju veliki uticaj na upravljanje infrastrukturnim kapacitetima telekomunikacione mreže. Efikasno planiranje mrežnih resursa nije moguće realizovati bez primene pouzdanih modela za prognoziranje tražnje, kao i precizno odabranih veličina za karakterizaciju saobraćaja. U tom smislu, osnovni predmet istraživanja ove doktorske disertacije su strategije proširenja mrežnih resursa, koje se oslanjaju na primenu različitih metoda planiranja telekomunikacionih mreža, sa ciljem određivanja optimalnog vremena za realizaciju proširenja. Predloženi modeli proširenja resursa mreže baziraju se na optimizaciji perioda proširenja resursa mreže uz minimizaciju troškova zagušenja i troškova neophodne opreme, pri čemu se ulazni podaci oslanjaju na prognozirane vrednosti tražnje na telekomunikacionom tržištu. Mogućnosti primene različitih metoda planiranja, u kontekstu strategije proširenja mrežnih resursa, razmatrane su na hipotetičkoj WDM mreži, sa koegzistencijom fiksnih i fleksibilnih grid tehnologija. U disertaciji su razmatrani suprotstavljeni zahtevi investicionih ulaganja u cilju brzog povraćaja uloženih sredstava i kvaliteta opsluživanja korisnika. Kompromisno rešenje predstavlja i novi pristup, predložen u disertaciji, koji se odnosi na izbor parametara za karakterizaciju mrežnog saobraćaja, sa ciljem smanjenja uticaja neizvesnosti prognoziranih podataka na odluku o proširenju kapaciteta. U tom smislu, izvršena je analiza, na osnovu koje je utvrđeno da se, poređenjem vrednosti nivoa penala funkcije troškova zagušenja, sa jedne strane i vrednosti parametra Verovatnoće blokiranja kapaciteta, sa druge, može odrediti optimalni vremenski period za sprovođenje odluke o migraciji tehnologija, u posmatranom slučaju. Među najvažnijim naučnim doprinosima disertacije, mogu se izdvojiti implementacija prognoziranih vrednosti saobraćajnih zahteva, zasnovana na primeni teorije difuzionih modela, novi optimizacioni model, kao modifikacija modela strategije serijskog proširenja kapaciteta mrežnog linka, u kojem se uvodi mogućnost prelaska na novu tehnologiju, kao i novi pristup za smanjenje uticaja neizvesnosti prognoziranih podataka na određenu odluku o proširenju kapaciteta, zasnovan na izboru parametara za karakterizaciju mrežnog saobraćaja.sr
dc.description.abstractNew broadband services and ever-increasing Internet traffic volumes have a major influence on the backbone infrastructure capacity management, raising the importance of efficient planning of network resources, based on demand forecast and the appropriate selection of traffic characterization parameters, as well. Therefore, the main subject of the research, presented in the doctoral thesis are the network resources expansion strategies, with respect of different telecommunication network planning methods. Relaying on the forecasted demand in the telecommunications market, the proposed models are used in order to determine the optimal times for network capacity expansion and the technology migration, by minimizing the equipment and congestion costs. Application of different planning methods, in the context of the network resource expansion strategies, has been considered within the hypothetical WDM network, with the coexistence of fixed and flexible grid technologies. Having in mind the contrast between network performance improvement and the investors’ interest for the longer operation of already built-in technologies, a novel approach has been proposed in order to determine the appropriate time for making the technology migration. In this sense, the traffic characterization parameters (the Penalty function and the Bandwidth Blocking Ratio) were used. The main innovative aspect of the approach proposed in the thesis considers the combination of these two metrics in order to decrease uncertainty of the forecasted demands. The other important scientific contributions of the dissertation are the traffic demand forecasting approach based on the diffusion model theory, as well as the novel multiperiod network capacity expansion model, which introduces the option of the migration to the new technology.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Саобраћајни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectproširenje kapacitetasr
dc.subjectcapacity expansionen
dc.subjecttechnology upgradeen
dc.subjectdemand forecastingen
dc.subjectoptimisationen
dc.subjectcongestion costsen
dc.subjectnadgradnja tehnologijasr
dc.subjectprognoziranje zahtevasr
dc.subjectoptimizacijasr
dc.subjecttroškovi zagušenjasr
dc.titleNovi model za utvrđivanje strategija za proširenje mrežnih kapacitetasr
dc.title.alternativeA new model for developing capacity expansion strategiesen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/15759/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/15760/IzvestajKomisije18739.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/15759/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/15760/IzvestajKomisije18739.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_10580


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record