Show simple item record

The use of metaphor in the language of Italian sports' commentators ; Использование метафор в речи итальянских спортивных комментаторов ; L'uso della metafora nel discorso dei telecronisti sportivi italiani

dc.contributor.advisorVučo, Julijana
dc.contributor.otherMarković, Ljiljana
dc.contributor.otherĐorović, Danijela
dc.creatorRadović, Nebojša N.
dc.date.accessioned2018-12-26T14:30:24Z
dc.date.available2018-12-26T14:30:24Z
dc.date.available2020-07-03T12:49:36Z
dc.date.issued2018-07-13
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6370
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10475
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19054/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50768143
dc.description.abstractУ дисертацији се под окриљем литературе посвећене метафори и метонимији, а посебно кроз призму изучавања метафоре у конверзацији, испитује присуство метафоре у говору италијанских спортских коментатора. Присуство метафоре истражено је на три начина. Испитано је који су метафорички концепти присутни, затим које су фреквенција и густина употребе метафоре, те у којој мери је у говору италијанских спортских коментатора присутна спортска метафора. Такође је истражено у којој мери је говор италијанских спортских коментатора сличан свакодневном, неформалном говору...sr
dc.description.abstractUnder the guidance of literature dedicated to metaphors and metonymy, and especially through the prism of the study of metaphors in conversation, in this dissertation we have examined the presence of metaphors in the speech of Italian sports commentators. The presence of metaphor was investigated in three ways. We have examined which metaphorical concepts are used, what the frequency and density of the use of metaphors are, and to what extent is the sport metaphor present in the speech of Italian sports commentators. It has also been explored to what extent the speech of Italian sports commentators is similar to everyday, informal speech...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectметафораsr
dc.subjectmetaphoren
dc.subjectметонимијаsr
dc.subjectструктурна метафораsr
dc.subjectспортска метафораsr
dc.subjectиталијански језикsr
dc.subjectспортsr
dc.subjectтелевизијски коментарsr
dc.subjectmetonymyen
dc.subjectstructural metaphoren
dc.subjectsports metaphoren
dc.subjectItalian languageen
dc.subjectsporten
dc.subjecttelevision commentaryen
dc.titleУпотреба метафоре у говору италијанских спортских коментатораsr
dc.title.alternativeThe use of metaphor in the language of Italian sports' commentators ; Использование метафор в речи итальянских спортивных комментаторов ; L'uso della metafora nel discorso dei telecronisti sportivi italianien
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32646/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32647/IzvestajKomisije18621.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record