Show simple item record

Soil characteristics of Piva mountain

dc.contributor.advisorĐorđević, Aleksandar
dc.contributor.otherMarković, Mihajlo
dc.contributor.otherRadmanović, Svjetlana
dc.contributor.otherTomić, Zorica
dc.contributor.otherVasin, Jovica
dc.creatorRaičević, Petar R.
dc.date.accessioned2018-12-26T14:29:45Z
dc.date.available2018-12-26T14:29:45Z
dc.date.available2020-07-03T09:01:54Z
dc.date.issued2018-07-20
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6375
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10467
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19060/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50765583
dc.description.abstractУ овом раду су приказани резултати истраживања особина земљишта на подручју Пивске планине. На 14 локалитета отворено је 40 педолошких профила и извршена је идентификација систематских категорија земљишта. Од физичких карактеристика приказане су: механички састав, структура и стабилност структурних агрегата, запреминска и специфична маса, укупна порозност земљишта, водно-ваздушне особине (максимални водни капацитет, ретенциони водни капацитет, влажност увенућа, приступачна вода биљкама и апсолутни ваздушни капацитет) и физичко-механичке особине (пластичност земљишта, скупљање земљишта и физичка зрелост земљишта за обраду). Од хемијских карактеристика приказане су: садржај CaCO3, активна киселост, разменљива киселост, хидролитичка киселост, сума разменљивих адсорбованих базних катјона, капацитет размене катјона, садржај хумуса и укупног азота, садржај приступачног фосфора ( P2O5), калијума ( K2O), Ca и Mg. Резултати анализа указују на две еволуционе фазе земљишта на кречњацима Пивске планине - калкомеланосол (Моllic Leptosols) и калкокамбисол (Cambisols). На основу анализа минералног састава, механичких фракција земљишта, геолошког супстрата и нерастворног остатка геолошког супстрата, може се закључити да је највећи део минерала у испитиваним земљиштима исти као и у нерастворном остатку. Међутим, идентификован је и вермикулит, који се није налазио у нерастворном остатку, као и повећање садржаја кварца у песковитој фракцији, што је резултат трансформација минерала у самом земљишту.sr
dc.description.abstractThis paperwork is showing the research results of soil characteristics of Piva mountain area. Forty soil profiles has been excavated on 14 localities and identification of systematic categories of soil has been executed. The shown physical characteristics are: mechanical composition, structure and stability of structural aggregates, density and specific mass, total porosity of soil, water-air characteristics (maximal water-holding capacity, retentional water-holding capacity, wither humidity point, water accessible for plants and absolute air-holding capacity) and physical-mechanical properties ( soil plasticity, soil congregation and physical soil maturity for cultivation). The shown chemical characteristics are: CaCO3 quantity, active acidity, commutable acidity, hydrolytic acidity, sum of commutable adsorbed alkalic cations, cations exchange capacity, humus and total nitrogen quantity, accessible phosphorus (P2O5), potassium ( K2O), calcium and magnesium amount. The research results are indicating that there are two evolution phases of soil on limestone of Piva mountain - Mollic Leptosols and Cambisols. Based on analysis of mineralogical composition, mechanical fractions of soil, geological substrate and insoluble residue of the geological substrate, we can come to conclusion that the bulk of the minerals in the examined soils was identical as in the insoluble residue. However, vermiculite which had not been previously found in the insoluble residue was detected, as well as increase of quartz content in the sand fraction, which is the result of mineral transformation in soil.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Пољопривредни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectПивска планинаsr
dc.subjectPiva mountainen
dc.subjectкалкомеланосолsr
dc.subjectкалкокамбисолsr
dc.subjectфизичке и хемијске особинеsr
dc.subjectминаралошки саставsr
dc.subjectcalcocambisolen
dc.subjectcalcomelanosolen
dc.subjectphysical and chemical characteristicsen
dc.subjectmineral compositionen
dc.titleКарактеристике земљишта Пивске планинеsr
dc.title.alternativeSoil characteristics of Piva mountainen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13275/IzvestajKomisije18626.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13274/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13275/IzvestajKomisije18626.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13274/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_10467


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record