Show simple item record

The assessment of efficacy of oral teicoplanin in pharmacotherapy of severe, complicated and refractory Clostridium difficile infection

dc.contributor.advisorKorać, Miloš
dc.contributor.otherNešić, Zorica
dc.contributor.otherGojković-Bukarica, Ljiljana
dc.contributor.otherMilošević, Ivana
dc.contributor.otherKatanić, Nataša
dc.creatorPopović, Nataša A.
dc.date.accessioned2018-12-26T14:29:24Z
dc.date.available2018-12-26T14:29:24Z
dc.date.available2020-07-03T08:45:58Z
dc.date.issued2018-09-24
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10464
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6378
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19063/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50785551
dc.description.abstractClostridium difficile je najčešći uzročnik postantibiotske dijareje i pseudomembranoznog kolitisa. Nekada sporadična infekcija, poslednjih petnaest godina dobija razmere globalne epidemije i postaje jedna od vodećih intrahospitalnih infekcija u svetu i značajan uzrok smrti naročito među starijima od 65 godina. Porast broja obolelih, kao i sve veći broj bolesnika sa teškom kliničkom slikom i komplikacijama te sve češća pojava recidiva i slučajeva refraktarnih na standardnu terapiju vezuju se za razvoj hipervirulentnog soja bakterije, NAP1/BI/027. Spektar kliničkih oblika C. difficile infekcije obuhvata blagu do umerenu bolest u vidu dijareje bez kolitisa, tešku i tešku komplikovanu formu koja se karakteriše pojavom ileusa, toksičnog megakolona, hipotenzije sa primenom vazopresora, organskom disfunkcijom, izmenjenim mentalnim statusom, leukocitozom ≥ 35000/mm3 ili leukopenijom < 2000/mm3. Glavni problem u svakodnevnom kliničkom radu sa obolelima od C. difficle infekcije predstavlja velika učestalost recidiva bolesti, kao i sve češća pojava refraktarnih slučajeva. Standardnu terapiju C. difficile infekcije čine metronidazol i vankomicin, a poslednjih godina i fidaksomicin, čijim primenom je samo delimično smanjen rizik od recidiva. U ranije sprovedenim istraživanjima o primeni teikoplanina u lečenju C. difficile infekcije teikoplanin se pokazao kao uspešan, međutim, ova istraživanja su sprovedena u vreme pre pojave hipervirulentnog soja i „epidemije“ C. difficile infekcije i obuhvatala su mali broj ispitanika. CILJ: Cilj ovog istraživanja bio je da se ispita i uporedi ishod C. difficile infekcije kod bolesnika sa teškom formom bolesti lečenih teikoplaninom i vankomicinom u pogledu postignutog procenta kliničkog izlečenja, vremena od početka terapije do prestanka proliva, smrtnosti kao i učestalosti recidiva nakon 8 nedelja praćenja. Drugi cilj je bio da se utvrdi efikasnost peroralno primenjenog teikoplanina (u pogledu kliničkog izlečenja, smrtnosti, vremena od početka primene teikoplanina do prestanka proliva i učestalosti recidiva) u lečenju bolesnika kod kojih je nakon 10-14 dana standardne terapije izostalo kliničko izlečenje...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectClostridium difficilesr
dc.subjectClostridium difficileen
dc.subjectteicoplaninen
dc.subjectrecurrenceen
dc.subjectsevere diseaseen
dc.subjectrefractory Clostridium difficile infectionen
dc.subjectteikoplaninsr
dc.subjectrecidivsr
dc.subjectteška forma bolestisr
dc.subjectrefrakratna Clostridium difficile infekcijasr
dc.titleIspitivanje efikasnosti peroralno primenjenog teikoplanina u farmakoterapiji teških, komplikovanih i refraktarnih oblika Clostridium difficile infekcijesr
dc.title.alternativeThe assessment of efficacy of oral teicoplanin in pharmacotherapy of severe, complicated and refractory Clostridium difficile infectionen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/8183/IzvestajKomisije18629.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/8182/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record