Show simple item record

The examination of the quality of life and degree of depression among patients with urinary tract stones treated by different methods

dc.contributor.advisorMilenković Petronić, Dragica
dc.contributor.otherLađević, Nebojša
dc.contributor.otherVuksanović, Aleksandar
dc.contributor.otherDurutović, Otaš
dc.contributor.otherBančević, Vladimir
dc.creatorGvozdić, Branka N.
dc.date.accessioned2018-12-26T14:29:23Z
dc.date.available2018-12-26T14:29:23Z
dc.date.available2020-07-03T08:46:02Z
dc.date.issued2018-09-19
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6376
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10462
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19061/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50767119
dc.description.abstractUrolitijaza je jedno od najčešćih oboljenja u urologiji sa stalnim porastom incidence i prevalence u populaciji. Patogeneza ovog oboljenja je multifaktorijalna, a za posledicu ima veoma ozbiljne probleme koje mogu imati značajan uticaj na kvalitet života ovih bolesnika. Hronicitet urolitijaze ima za rezultat višu incidencu depresije kod ovih bolesnika. Tokom prethodnih godina hirurški modaliteti lečenja urolitijaze pretrpili su evolutivne promene u korist minimalno invazivnih tehnika lečenja ove bolesti u cilju postizanja bolje efikasnosti lečenja i poboljšanja kvaliteta života bolesnika. Cilj studije bio je ispitati i proceniti kvalitet života i stepena depresivnosti bolesnika sa urolitijazom u odnosu na pimenjenu metodu lečenja. Metode: Ispitivanje je dizajnirano kao panel studija (kombinacija studije preseka i kohortne studije). U studiju su bili uključeni bolesnici sa urolitijazom lečeni ESWL ili Ureterorenoskopskom litotripsijom ( URSL aparatom Lithoclast) u periodu od 01.02.2017-01.02-2018. godine od kojih je sto ispitanika ispunilo kriterijume za uključivanje u studiju. Oni su podeljeni u dve grupe: Grupa 1 ili Lithoclast grupa (URSL) i Grupa 2 ili ESWL grupa . U svakoj grupi bilo je 50 ispitanika. Kao instrument za merenje kvaliteta života korišćen je SF 36 upitnik i za procenu stepena depresivnosti korišćena je Bekova skala depresivnosti koju su bolesnici popunjavali neposredno preoperativno i jedan mesec postoperativno, prilikom dolaska na kontrolni pregled. Za obradu podataka korišćen je SPSS program. Rezultati: Statističkom obradom i analizom skora SF 36 upitnika preoperativno, utvrdili smo da postoji smanjenje kvaliteta života kod bolesnika sa urolitijazom u gotovo svim dimenzijama života (uloga fizičkog funkcionisanja, telesni bol, vitalnost, opšte zdravlje, uloga emocija i mentalno zdravlje).Nije bilo statistički značajne razlike u preoperativnom SF skoru između dve grupe bolesnika izuzev domene uloge fizičkog zdravlja u kojoj je URSL (Lithoclast) grupa imala statistički značajno viši SF skor od ESWL grupe i mentalnog zdravlja u kojoj je ESWL grupa imala statistički značajno viši skor od Lithoclast grupe...sr
dc.description.abstractUrolithiasis is one of the most common urological illnesses with a continual rise in incidence and prevalence in the population. Its pathogenesis is multi-factor; hence, its consequences are serious problems that can significantly impact the quality of life of the patients. Patients with urolithiasis have higher incidence of depression because its chronicity. In the last years, operational modes of urolithiasis treatment had undergone evolution changes towards minimally invasive treatment techniques aimed at improving its efficacy and patients' life quality. The purpose of the study is to examine and evaluate the quality of life and degree of depression of the patients with urolithiasis depending on the applied treatment method. Methods:This research is designed as a panel study – a combination of a crosssectional and cohort study. The sample included patients with urolithiasis treated with ESWL or ureteroscopic lithotripsy (URSL apparatus Lithoclast), on the basis of the decision of the Calculosis Consilium. The research was carried out between February 1, 2017 and February 1, 2018, and 100 respondents met the inclusion criteria. They were divided into two equal groups considering the applied method of the stone disintegration: Group 1 or Lithoclast Group (URSL) and Group 2 or ESWL Group, each with 50 respondents. The instrument used for measuring the quality of life was SF 36 questionnaire and the Beck Depression Inventory for depression. It was administrated to the patients immediately before the operation and one month after the operation during the control checkup. The SPSS program was used for the data analysis. The results: The statistical analysis of the scores obtained pre-operationally on the SF 36 questionnaire have revealed the decrease in the quality of life of patients with urolithiasis in almost all dimensions of life (the role physical functioning, bodily pain, overall health, the role emotions and mental health). The statistically relevant difference in preoperative SF scores between the two groups of patients was not established except in the domain of the role of physical health...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjecturolitijazasr
dc.subjecturolithiasisen
dc.subjectmodes of treatmenten
dc.subjectquality of lifeen
dc.subjectdepressionen
dc.subjectSF 36 questionnaireen
dc.subjectmodaliteti lečenjasr
dc.subjectkvalitet životasr
dc.subjectdepresijasr
dc.subjectSF 36 upitniksr
dc.titleIspitivanje promene kvaliteta života i stepena depresivnosti bolesnika kod različitih metoda lečenja kamena u urinarnom traktusr
dc.title.alternativeThe examination of the quality of life and degree of depression among patients with urinary tract stones treated by different methodsen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/8204/IzvestajKomisije18627.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/8203/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record