Show simple item record

The reception of Spanish poetry in the Serbian speaking area ; Восприятие испанской поэзии в сербской языковой среде

dc.contributor.advisorStojanović, Jasna
dc.contributor.otherStanojević, Jasna
dc.contributor.otherKaranović, Vladimir
dc.contributor.otherSekulić, Mirjana
dc.creatorDonić, Željko
dc.date.accessioned2018-12-10T11:49:41Z
dc.date.available2018-12-10T11:49:41Z
dc.date.available2020-07-03T12:47:27Z
dc.date.issued2018-07-12
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6271
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10314
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18904/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50774799
dc.description.abstractДокторска дисертација Рецепција шпанске поезије на српском говорном подручју има за циљ да плуралистичким и интердисциплинарним приступом корпусу преведене шпанске поезије у форми књиге постави темеље истражању рецепције и деловања шпанске поезије на српском језичком простору...sr
dc.description.abstractDoctoral dissertation The Reception of Spanish poetry in the Serbian speaking area aims to make a pluralistic and interdisciplinary approach to the corpus of translated Spanish poetry in the form of a book for the purpose of researching the reception and action of Spanish poetry in the Serbian language area...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectРецепцијаsr
dc.subjectReceptionen
dc.subjectшпанска поезијаsr
dc.subjectпреводsr
dc.subjectпрепевsr
dc.subjectсрпско говорно подручјеsr
dc.subjectSpanish poetryen
dc.subjecttranslationen
dc.subjectadaptationen
dc.subjectSerbian speaking areaen
dc.titleРецепција шпанске поезије на српском географском подручјуsr
dc.title.alternativeThe reception of Spanish poetry in the Serbian speaking area ; Восприятие испанской поэзии в сербской языковой средеen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32496/IzvestajKomisije18455.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32495/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record