Show simple item record

Yugoslav - American economic relations (1954 -1968)

dc.contributor.advisorDimić, Ljubodrag
dc.contributor.otherRadojević, Mira
dc.contributor.otherBogetić, Dragan
dc.contributor.otherŽivotić, Aleksandar
dc.creatorIgrutinović, Milan J.
dc.date.accessioned2018-12-10T11:48:47Z
dc.date.available2018-12-10T11:48:47Z
dc.date.available2020-07-03T10:00:14Z
dc.date.issued2018-11-09
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6261
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10300
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18891/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50767887
dc.description.abstractЦиљ дисертације је да представи и објасни период (1954 – 1968) у економским односима Југославије и САД који је доминантно карактерисала политика економске помоћи. У дисертацији су прво приказани политички односи након разлаза између Југославије и СССР-а 1948. где су се спојиле југословенска безбедносна криза и америчка стратегија обуздавања комунизма центрираног у Москви. Уследиле су испоруке војне, финансијске и помоћи у храни. Од 1954. програм Храна за мир постао је окосница економске помоћи. Релаксација југословенско-совјетских односа од 1955, прекид програма војне помоћи и ширење дијапазона економске помоћи су истакнути као дефинишући процеси друге половине 1950-их. Потом је обрађена америчка подршка југословенској реформи 1961. уз отварање периода спољнополитичких несугласица услед јачања несврстане југословенске оријентације, и ширег ревидирања односа две земље. Почеци југословенског вођења политике спрам глобалних тема (Вијетнам, развој Трећег света, арапско-израелски сукоби) су додатно усложњавали односе са САД. Кроз ту призму објашњен је и амерички однос према југословенској економској реформи из 1965. Потом је на крају приказан и објашњен раст комерцијалних односа током средине и краја 1960-их, који су постали темељ укупних економских односа након истека програма помоћи 1968.sr
dc.description.abstractThe aim of the dissertation is to present and explain the 1954-1968 period in economic relations between Yugoslavia and USA that was dominantly characterised by the economic aid policy. First, the dissertation presents the political relations after the Yugoslav - Soviet breakup in 1948, where Yugoslav security crisis met the American strategy of containing the Moscow-centred communism. Quick deliveries of defence materiel, financial aid and food followed.Since 1954 Food for Peace program became the pillar of the economic aid. The relaxation of Yugoslav - Soviet relation from 1955, the ending of the military aid program and the widening of the scope of the economic aid are marked as the defining processes of the second half of the 1950s. American economic support to the 1961 Yugoslav reform is then analysed, with the start of the period of foreign policy disagreements due to the stronger Yugoslav non-aligned orientation, and of the revision of bilateral relations. The start of the Yugoslav policies towards global issues (Vietnam, Third World development, Arab-Israeli conflicts) added more complexity to the relations with USA. Through that prism the American position towards the 1965 Yugoslav economic reform is explained. Then, the growth of commercial relations in the mid-to-late 1960s is explained and their role as the foundation of the whole economic relations after aid programs were ended in 1968.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectЈугославијаsr
dc.subjectYugoslaviaen
dc.subjectUnited Statesen
dc.subjectCold Waren
dc.subjecteconomyen
dc.subjectinternational relationsen
dc.subjecteconomic aiden
dc.subjectmilitary aiden
dc.subjectcommerceen
dc.subjectdevelopmenten
dc.subjectFood for Peaceen
dc.subjectСједињене Америчке Државеsr
dc.subjectХладни ратsr
dc.subjectекономијаsr
dc.subjectмеђународни односиsr
dc.subjectекономска помоћsr
dc.subjectвојна помоћsr
dc.subjectтрговинаsr
dc.subjectразвојsr
dc.subjectХрана за мир.sr
dc.titleЈугословенско-амерички економски односи (1954-1968)sr
dc.title.alternativeYugoslav - American economic relations (1954 -1968)en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/26741/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/26742/IzvestajKomisije18445.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/26741/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/26742/IzvestajKomisije18445.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_10300


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record