Show simple item record

Influence of psychological factors and preoperative functional status on outcomes of hip and knee total arthroplasty due to degenerative disease

dc.contributor.advisorМандић, Предраг
dc.contributor.advisorКоцић, Мирјана
dc.creatorМиленковић, Марина М.
dc.date.accessioned2018-12-10T08:50:03Z
dc.date.available2018-12-10T08:50:03Z
dc.date.available2020-07-04T13:47:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urieteze.pr.ac.rssr
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10252
dc.description.abstractУвод: Тотална артропластика је једина ефикасна терапијска процедура за постизањe дуготрајног повољног ефекта код пацијената са узнапредовалим стадијумом дегенеративног обољења (остеоартритис) кука и колена. Код око петине пацијена-та је утврђен незадовољавајући исход који се не може објаснити само хируршким и физичким факторима везаним за пацијенте већ од значаја могу бити и други фактори међу којима и психолошки. Циљ рада: Испитати утицај преоперативних социодемографских, клиничких и психолошких фактора на исход тоталне артропластике код пацијената са остеоар-тритисом кука и колена. Метод: Проспективна, кохортна студија обухватила је 200 пациејната (100 са ОА кука и 100 са ОА колена) код којих је урађена примарна ТА, након које је спро-ведена рехабилитација по утврђеном протоколу. Процена социодемографских, клиничких и психолошких фактора вршена је 2448 сати пре операције и подразу-мевала је: узимање анамнезе, преглед медицинске документације, мерење тежине, висине, обима покрета и попуњавање упитника за процену бола (NRS), функције (OHS/OKS), коморбидитетног статуса (CCI), анксиозности (GAD-7), депресије (PHQ-9), катастрофирања бола (РСЅ) и кинезиофобије (TSK). Параметри исхода су бол (NRS), функција (OHS/OKS), обим покрета и квалитет живота (SF-36). Процена исхода вршена је у три термина: две недеље (бол и обим покрета), три месеца и шест месеци након ТА (сви параметри). Резултати: При процени 3 месеца постоперативно утврђено је да на исход ТА кука утичу: године старости, пол, радни и коморбидитетни статус, бол, функција, обим покрета и анксиозност, а 6 месеци постоперативно утичу: године старости, пол, коморбидитетни статус, бол, обим покрета, анксиозност и депресија. При процени 3 месеца постоперативно утврђено је да на исход ТА колена утичу BMI, функција, обим покрета, анксиозност и кинезиофобија, а 6 месеци постоперативно утичу обим покрета и анксиозност. Закључак: Истраживање је показало да већина преоперативних социодемограф-ских, клиничких и психолошких фактора утиче на исход TA кука и колена. На исход ТА кука значајнији утицај имају социодемографски и клинички фактори, док на исход ТА колена значајнији утицај имају психолошки фактори.sr
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет у Приштини (Косовска Митровица), Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Приштини [Косовска Митровица]sr
dc.subjectoстеоартритисsr
dc.subjectкукsr
dc.subjectколеноsr
dc.subjectтотална артропластикаsr
dc.subjectисходsr
dc.titleУтицај психолошких фактора и преоперативног функционалног стања на исход тоталне артропластике кука и колена услед дегенеративног обољењаsr
dc.title.alternativeInfluence of psychological factors and preoperative functional status on outcomes of hip and knee total arthroplasty due to degenerative diseaseen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-SAsr
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/60765/Milenkovic_Marina.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/60766/izvestaj_marina_milenkovic.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_10252


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess