Show simple item record

Microanatomical characteristics of arterial vascularization of anterior cruciate ligament

dc.contributor.advisorФилиповић, Татјана
dc.creatorЛакетић, Дарко
dc.date.accessioned2018-12-10T07:52:00Z
dc.date.available2018-12-10T07:52:00Z
dc.date.available2020-07-04T13:46:59Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10251
dc.identifier.urieteze.pr.ac.rssr
dc.description.abstractPosebne mikromorfološke karakteristike vaskularizacije prednje ukrštene veze (ligamentum cruciatum anterius, LCA), kao i mogući klinički značaj periligamentne i intraligamentne vaskularne mreže bili su prvi ciljevi ove disekcione studije. Drugi cilj studije bio je da se prouče histohemijske i imunohistohemijske karakteristike LCA, kao i kvantifikacija kapilarnih sudova i mastocita u proksimalnom, srednjem i distalnom segmentu LCA. Krvni sudovi 40 donjih ekstremiteta odraslih osoba, posle injiciranja mešavine tuša i želatina u arterijski sistem, mikrodisekovani su i proučavani pod stereomikroskopom. 40 maceriranih butnih kostiju iz Osteološke zbirke i tri serije preseka kolena, u koronalnoj, sagitalnoj i transverzalnoj ravni, korišćeni su za prostorne analize. Za CT analize položaja a.popliteae (AP) i a. genus mediae (AGM) izučavano je 6 kontrastom injiciranih donjih ekstremiteta, kao i MR preseka 30 zglobova kolena zdravih osoba. Trideset humanih LCA poreklom od 30 osoba, dobijenih rutinskom obdukcijom, proučavani su posle histoloških bojenja metodama H&E, Masson i Gordon-Sweet i posle imunohistohemijskih reakcija na CD34 i MastTrip. Identifikovana su tri topografska segmenta AP; gornji ili nadzglobni deo AP, pružao se od ulaznog hiatus adductorius-a do granice postavljene kroz gornje ivice kondila butne kosti, prosečne dužine 48,25 mm; srednji ili zglobni deo AP ležao je neposredno iza kondila butne kosti i međukondilne jame u sredini, prosečne dužine 38,46 mm i donji ili podzglobni deo AP, koji nastavlja pružanje naniže, od linije zgloba kolena do arcus tendineus musculi solei, tetivne arkade ovog mišića, prosečne dužine 39,35mm. Središnji deo AP, meren u nivou interkondilarne jame, uvek se nalazio nešto upolje od zadnje srednje linije, prosečno 6,6 mm, dok je spoljašnji prečnik AP, meren u nivou sredine visine interkondilarne jame, bio prosečno 3,8 mm. Rastojanje od zadnje strane gornjeg okrajka tibije do prednjeg zida AP u ekstenziji je iznosilo prosečno 3,9 mm, dok je u fleksiji potkolenice bilo prosečno 8,1 mm. AGM je polazila od AP u 55 % slučajeva, od zajedničkog stabla sa AGSL na 35 % kolena ili u zajedničkoj tački nastanka sa AGSL i AGSM, u 10 % slučajeva. Prečnik AGM je bio prosečno 1,74 mm, dok je dužina arterije iznosila prosečno 15,7 mm. Tokom fleksije potkolenice dolazi do odmicanja AP od kostiju zadnje strane kolena a AGM se tada zateže i ispravlja. Interepikondilarni razmak na butnim kostima iznosio je prosečno 81,6 mm, dok je prosečna visina oba kondila iznosila 38,34 mm, a interkondilarno rastojanje kondila u interkondilarnoj jami je bilo prosečno 24,23 mm. Poređenjem vrednosti interepikondilarne distance merene na izolovanim kostima i iste distance na disekcionim preparatima pokazano je da nema statistički značajne razlike ovih vrednosti (p=0,180; p>0,05) što je potvrdilo preciznost sprovedenih merenja i opravdalo primenjeni metod istraživanja. Ovo istraživanje je pokazalo da LCA, dobija arterijsku vaskularizaciju od završnog, intraartikularnog dela a. genus mediae (AGM), grane AP, koja probija zadnju kapsulu zgloba kolena iznad gornje ivice lig. popliteum obliquum, 6,83 mm lateralno od zadnje srednje linije i 29,36 mm iznad femoralne supkondilarne ravni, utopljena u poplitealno masno tkivo, pokazujući različiti stepen krivudavosti kada je potkolenica u ekstenziji. Pripoji LCA na prednjem interkondilarnom polju tibije i spoljašnjem kondilu femura pokazuju da imaju centralnu zonu po tipu direktnog, fibrokartilaginoznog pripoja, dok je periferna zona jednostavnije građe i odgovara indirektnom, fibroznom pripoju. U intraligamentoznoj vaskularnoj mreži proksimalne trećine LCA prosečan broj krvnih sudova na mm2 površine LCA iznosio je 1113,84. Njihov prečnik je bio prosečno 6,24 µm. U intraligamentoznoj vaskularnoj mreži srednje trećine LCA prosečan broj krvnih sudova na mm2 površine LCA iznosio je 1145,43. Njihov prečnik je bio prosečno 6,29 µm. U intraligamentoznoj vaskularnoj mreži distalne trećine LCA prosečan broj krvnih sudova na mm2 površine LCA iznosio je 1134,55. Njihov prečnik je bio prosečno 6,28 µm. Poređenjem tri trećine LCA, proksimalne, srednje i distalne, pokazalo je da sve vrednosti nisu statistički značajne, p>0,05; odnosno ne postoji statistički značajna razlika u broju mikrosudova po trećinama LCA. Krvni sudovi se uniformno raspoređuju bez obzira na posmatrani deo LCA. Prosečan broj mastocita po kvadratnom milimetru preparata LCA iznosio je 3,8. U perifernoj sinovijalnoj zoni LCA postojalo je prosečno 12,6 mastocita po kvadratnom milimetru. Prosečna površina triptaza pozitivnih mastocita bila je 124,7 μm 2. Prosečna vrednost veličine ćelije bila je 11,2 x 15,0 μm.sr
dc.language.isosrpsr
dc.publisherУниверзитет у Приштини (Косовска Митровица), Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Приштини [Косовска Митровица]sr
dc.subjectZatkolena arterijasr
dc.subjectzglob kolenasr
dc.subjectprednja ukrštena vezasr
dc.subjectintraligamentozni mikrosudovisr
dc.subjectmastocitisr
dc.subjectimunohistohemijasr
dc.titleМикроанатомске карактеристике артеријске васкуларизације предње укрштене везеsr
dc.title.alternativeMicroanatomical characteristics of arterial vascularization of anterior cruciate ligamenten
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/60759/darko_laketic_dd.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/60760/izvestaj_darko_laketic.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record