Show simple item record

Optimisation of transparent ratio in highly glazed office building facades for Belgrade climate conditions.

dc.contributor.advisorJovanović Popović, Milica
dc.contributor.otherĐokić, Lidija
dc.contributor.otherTodorović, Maja
dc.creatorGrujić, Marija D.
dc.date.accessioned2018-11-26T14:49:13Z
dc.date.available2018-11-26T14:49:13Z
dc.date.available2020-07-02T16:24:06Z
dc.date.issued2018-08-31
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10142
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6154
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18637/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50665487
dc.description.abstractУ савременој пословној архитектури концепт материјалне транспарентности се експлоатише у великом обиму, како би се, преко појавности транспарентне архитектуре, изразила моћ и приступачност предузећа. Велике површине транспарентног стакла на фасади зграде, представљају рекламу институције или предузећа, путем које се потенцијалним клијентима преноси порука о њиховој приступачности, отворености и поштењу у пословању. Примењена висока технологија у изради стаклених површина фасаде, такође асоцира на имиџ модерне, савремене организације или институције, која се, поред свега осталог, одговорно понаша према очувању животне средине и енергије...sr
dc.description.abstractThe concept of transparency is highly exploited in contemporary office architecture, in order to express the character of company as powerful, but very accessible to clients. Highly glazed facades are used to express the openness and business honesty. High technology glazed facade is also associated with an image of modern organisation behind transparent walls, which is also responsible to the environment and energy preservation...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectискоришћење дневне светлостиsr
dc.subjectdaylight utilisationen
dc.subjectdaylight performanceen
dc.subjectenergy performanceen
dc.subjectsimulationen
dc.subjectoffice spacesen
dc.subjecthighly glazeden
dc.subjectсветлосне перформансеsr
dc.subjectвизуелне перформансеsr
dc.subjectенергетске перформансеsr
dc.subjectкомпјутерска симулацијаsr
dc.subjectадминистративни просториsr
dc.subjectвисоки степен застакљења фасадеsr
dc.titleОптимизација степена транспарентног застаклења фасаде административних зграда у климатским условима Београдаsr
dc.title.alternativeOptimisation of transparent ratio in highly glazed office building facades for Belgrade climate conditions.en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dcterms.abstractЈовановић Поповић, Милица; Ђокић, Лидија; Тодоровић, Маја; Грујић, Марија Д.; Optimizacija stepena transparentnog zastaklenja fasade administrativnih zgrada u klimatskim uslovima Beograda;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/742/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/743/Referat.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_10142


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess