Show simple item record

Holistic approach to identifying the factors that influence performances of the construction projects in Libya

dc.contributor.advisorBeljaković, Dejan
dc.contributor.otherAničić, Jugoslav
dc.contributor.otherKvrgić, Goran
dc.creatorElhnaish, Fathi E.
dc.date.accessioned2018-11-05T10:36:35Z
dc.date.available2018-11-05T10:36:35Z
dc.date.available2020-07-04T15:25:51Z
dc.date.issued2018-07-12
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10040
dc.description.abstractGrađevinska industrija je kompleksna jer na njene performanse utiču investitori, izvođači radova, projektanati, konsultanati, akcionari, kontrolori i tako dalje. Kada je reč o građevinskim projektima u Libiji, tokom realizacije projekata nailazi se na mnogobrojne prepreke i sloţene probleme poput upravljanjem troškovima, vremenskim rokovima i mere bezbednosti. Cilj ove disertacije je da identifikuje i definiše glavne činioce koji utiču na izvođenje projekata u građevinskoj industriji u Libiji. Pregledom obimne literature koja se bavi ovom oblasti došlo se do glavnih faktora koji utiču na realizaciju građevinskih projekata. Lokalni stručnjaci su dali svoj doprinos priloţivši sopstvenu listu lokalnih faktora. Pilot studija na osnovu reprezentativnog uzorka je obuhvatala 30 upitnika. Sprovedeno je istraţivanje i identifikovano je 63 faktora kategorizovanih u 10 kategorija, definisanih i rangiranih od strane investitora, konsultanata i projektanata. 120 upitnika je bilo raspoređeno na sledeći način: 25 za investitore, 35 za konsultante, 60 za izvođače radova. Osamdeset osam upitnika je ispunjeno i vraćeno: 17 (70%) od vlasnika, 25 (72%) od konsultanata i 46 (77%) od izvođača radova. Faktori koji su označeni kao najvaţniji su: prosečno kašnjenje završetka radova usled nedostatka materijala; dostupnost resursa u skladu sa planom projekta; logističke i upravljačke veštine i znanje menadţera projekta; porast cene materijala; radna snaga sa velikim iskustvom i kvalifikacijama; kvalitet opreme i sirovina navedenih u projektu. Redosled faktora je uraĎen u skladu sa Kendalovim koeficijentom slaganja. Kada je reč o troškovima, rokovima, kvalitetu, produktivnosti, zadovoljnim klijentima, ljudskom faktoru, inovacijama i obukama, postoji znatno slaganje među ispitanicima. S druge strane, postoji primetan nesklad u rangiranju faktora kada je reč o pitanjima koje se odnose na društvenu zajednicu, okolinu, bezbednost i mere zdravstvene zaštite. Sva pitanja u vezi sa ključnim indikatorima performansi (KPIs) kao što su vreme, troškovi, ispunjenje očekivanja investitora, bezbednosni uslovi, analizirana su da bi se saznalo koji su glavni problemi u vezi sa projektnim performansama u Libiji i da bi se, na osnovu toga, dale preporuke u cilju poboljšanja performansi građevinskih projekata u Libiji. Zaključeno je da do odlaganja rokova i povećanih troškova, u odnosu na planirane, dolazi usled političke situacije u Libiji.sr
dc.language.isosrpsr
dc.publisherУниверзитет Унион Никола Тесла, Факултет за градитељски менаџмент (ФГМ)sr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет Унион Никола Теслаsr
dc.subjectgrađevinska industrijasr
dc.subjectupravljanje projektimasr
dc.subjectprojektne performansesr
dc.subjectključni indikatori performansisr
dc.subjectgrađevinski projektisr
dc.subjectKendalov koeficijent slaganjasr
dc.subjectinvestitorisr
dc.subjectkonsultantisr
dc.subjectizvođači radovasr
dc.subject.classificationodrživi razvojsr
dc.titleHolistički pristup identifikaciji faktora koji utiču na performanse građevinskih projekata u Libijisr
dc.title.alternativeHolistic approach to identifying the factors that influence performances of the construction projects in Libyaen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractБељаковић, Дејан; Aничић, Југослав; Квргић, Горан; Елхнаисх, Фатхи Е.; ХОЛИСТИЧКИ ПРИСТУП ИДЕНТИФИКAЦИЈИ ФAКТОРA КОЈИ УТИЧУ НA ПЕРФОРМAНСЕ ГРAЂЕВИНСКИХ ПРОЈЕКAТA У ЛИБИЈИ; ХОЛИСТИЧКИ ПРИСТУП ИДЕНТИФИКAЦИЈИ ФAКТОРA КОЈИ УТИЧУ НA ПЕРФОРМAНСЕ ГРAЂЕВИНСКИХ ПРОЈЕКAТA У ЛИБИЈИ;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/63181/disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/63182/izvestaj.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/63181/disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/63182/izvestaj.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_10040


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record